2017 m. liepos 20 d., ketvirtadienis

Renginys


Seirijuose pagerbti Nepriklausomybės kovų savanoriai ir Vyties kryžiaus kavalieriai

    Liepos 16-osios vidurdienį, po Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės atlaidų, Seirijų miestelio gyventojai susirinko prie bažnyčios, kur buvo atidengtos ir pašventintos atminimo lentos, skirtos 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Seirijų valsčiaus savanoriams ir Vyties kryžiaus kavalieriams.
    Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis kalbėdamas prie atminimo lentų teigė, jog svarbu išsaugoti istorinę atmintį ir pagerbti savanorius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę. „Svarbu ne tik prisiminti įvykius, bet ir įamžinti paprastų žmonių, kurie kovojo už valstybę, atminimą“ – sakė A. Margelis. Meras padėkojo idėjos sumanytojui Viliui Kavaliauskui už ryžtą ir užsidegimą įamžinant Lazdijų krašto  savanorių atminimą.
   Vilius Kavaliauskas džiaugėsi, kad būtent Dzūkijoje išaugo tiek daug didvyrių, kurie gynė Lietuvos žemę. „Savanoriai mums paliko valstybę, kurią mes turime prižiūrėti, stiprinti ir turtinti“ – sakė V. Kavaliauskas.  Idėjos autorius dėkojo Seirijų seniūnei Česlovai Šmulkštienei už entuziazmą statant atminimo lentas ir Lazdijų rajono savivaldybės merui Artūrui Margeliui už savivaldybės paramą įgyvendinant idėją.
   „Savanoriai buvo paprasti žmonės, tačiau įžvelgė galimybę, kaip atkurti Lietuvos nepriklausomybę“ – sakė Vytautas Kudzys, Nepriklausomybės kovų Vyties kryžiaus kavalieriaus Prano Kudzio anūkas, kuris  rėmė Vyties Kryžiaus kavalierių atminimo lentos atidengimo idėjos įgyvendinimą.  Prie 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų Seirijų valsčiaus savanorių atminimo lentos atidengimo idėjos įgyvendinimo prisidėjo Seirijų kraštiečiai Sigitas Unguraitis, Olegas Albarovas, Daiva Rutkauskaitė-Macenis,  dabar gyvenantys JAV.
   Atminimo lentas pašventino Seirijų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas, teologas Sigitas Bitkauskas.

                                     Nuotraukos ir tekstas Virginijos Tulevičiūtės

2017 m. liepos 17 d., pirmadienis

Viešnagė

  

                              "Šilo" vaikų vasaros pramogos
 Liepos 12 d. vaikų dienos centro “Šilas” vaikai, lydimi mokytojos, pramogauti  išvykome į Druskininkuose esantį vandens pramogų parką.  Nuo pat ryto švietė saulė, visų nuotaika buvo puiki. Pailsėjome, pasimaudėme, pabendravome ir laimingi grįžome į namus.  Jau laukiame kitų išvykų!
Dėkojame Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos direktorei Zitai Ščerbetkienei už pagalbą skiriant mokyklinį autobusiuką.
Ačiū tariame Violetai Strankauskienei ir Kristinai Boreišytei už kelionės organizavimą. 


                                          Tekstas ir nuotraukos Rimos Babarskaitės


2017 m. liepos 13 d., ketvirtadienis

Sveikinimas

   Šiais metais Seirijų A. Žmuidzinavičias gimnaziją baigia 69-ji laida - 23 abiturientai. Džiaugiamės visų pastangomis ir pasiekimais. Bet ypač didžiuojamės Aiste Turčinavičiūte, gavusia net tris šimtukus. Šitaip puikiai įvertintos Aistės anglų kalbos, matematikos bei istorijos žinios. Ir tik vieno balo abiturientei pritrūko iki lietuvių kalbos brandos egzamino  šimtuko. Šimtuku didžiuojasi ir Andželika Pilvelytė. Taip įvertintos jos chemijos žinios. Puikiai Andželikai sekėsi laikyti biologijos (98 balai) ir geografijos (97 balai). Džiugu paminėti, kad visi, laikiusieji chemijos valstybinį egzaminą, surinko daugiau nei po 86 balus.
   Sveikiname abiturientus įveikus pirmąjį gyvenimo etapą. Tačiau nepamirškite, jog tai tik pradžia ir dabar laukia nauja gyvenimo kelionė plačiame, išbandymų kupiname kelyje. Linkime surasti savo pašaukimą, kantrybės ir užsispyrimo moksluose, ištvermės ir laimės gyvenime. Nepamirškite svarbiasių gyvenimo vertybių - jos padės išlikti gerais žmonėmis. Siekite savo tikslų ir spinduliuokite jaunyste. Jauskite gyvenimo pergales ir nenuleiskite rankų užklupus nesėkmėms, nes tik mokydamiesi iš savo klaidų galėsite toblėti.   Brandos atestatų įteikimo šventė vyks liepos 14 d. 
Ceremonija prasidės 17 val. šv. Mišiomis Seirijų bažnyčioje. Toliau iškilmės persikels į Seirijų kultūros namus.
   Maloniai kviečiame kartu pasidžiaugti  ir pasveikinti mūsų šauniuosius abiturientus. 

                                                                                     69-sios laidos abiturientų tėveliai

2017 m. liepos 9 d., sekmadienis

Renginys

JONINIŲ ŠVENTĖ SEIRIJUOSE


                           Šventę filmavo ir siužetus montavo RIMAS VAIČIULIS.

2017 m. liepos 4 d., antradienis

2017-07-06 13.00 val.  Dainavos šalies muzikos festivalio orkestro ir Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kamerinio choro „Varsa“ koncertas Seirijų kultūros namuose (Lazdijų rajonas). Renginys nemokamas.

Šiam  projektui dar 2016 m. Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro smuikininkas Algirdas Verbauskas subūrė festivalio orkestrą – jame groja Alytaus muzikos mokyklos mokytojai, mokiniai ir sugrįžę alytiškiai. Orkestras klausytojams pateiks pluoštą populiarios orkestrinės muzikos miniatiūrų, taip pat bus atlikta Š. Guno (Charles Gounod) ,,Messe Breve“ Nr.7  chorui ir orkestrui.
Koncerto dirigentas LMTA prof. J. Domarko simfoninio dirigavimo klasės absolventas KAROLIS VARIAKOJIS.Su orkestru solo gros – V. Leonavičius (obojus), J. Jočytė-Orinienė (fleita), Dž. Sabonis (saksofonas), K. Dabrovolskatė (akordeonas).