2017 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

Sportas
GREITŲJŲ ŠACHMATŲ TURNYRAS   
M. UNGURAIČIUI ATMINTI                             


          Turnyre dalyvavo 65 šachmatininkai iš Seirijų, Noragėlių, Krikštonių, Lazdijų, Alytaus, Luksnėnų, Birštono, Druskininkų, Raudondvario ir Kauno. Tarp jų - 15 mokytojo M. Unguraičio mokinių.  Varžyboms teisėjavo  tarptautinės kategorijos teisėjas Donatas Vaznonis iš Kauno. Turnyro direktorė – Janina Kaminskinė. Turnyrą organizuoti padėjo Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų sporto centras, Seirijų  miestelio bendruomenė,  Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija,  Seirijų kultūros namai, Lazdijų savivaldybės Tarybos narė J. Juodzevičienė.                                                                                                                             
Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas  pasveikino  varžybų dalyvius ir įteikė treneriams bei organizatoriams suvenyrinius krepšelius.
                  Lazdijų sporto centrui atstovavo Remigijus Paulionis. SC įsteigė taurę ir 6 medalių komplektus ir diplomus, kuriuos Remigijus ir įteikė šiems dalviams:
Turnyras A
-         merginos iki 17 metų   ( I v.- Aušra Plutaitė, Kaunas; II v.- Adrijana Bencevičiutė, Druskininkai; III v. – Monika Zorūbaitė, Seirijai).
-         vaikinai iki 17 metų  ( I v.- Karolis, Jukšta, Kaunas; II v.- Paulius Pluta, Kaunas; III v. – Benas Skripkiūnas, Alytus).
-         moterys ( I v.- Danutė Urbanavičiūtė, Birštonas; II v.- Dalia Janulionytė, Seirijai; III v. – Aušra Plutaitė, Kaunas).
-         Absoliutūs turnyro nugalėtojai ( Taurė ir I v.- Rytis Šalenga, Druskininkai; II v.- Rimantas Žebelis, Alytus; III v. – Valdas Kamandulis, Alytus).
Turnyras B
-         mergaitės ( I v.- Juta Januškaitė, Druskininkai; II v.- Neda Žuvininkaitė, Birštonas; III v. – Goda Petraitytė, Alytus).
-         berniukai ( I v.- Martin Kiseliauski, Druskininkai; II v.- Nojus Kudarauskas, Alytus; III v. - Žilvinas Muliuolis, Seirijai).                                                                      
  Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija įsteigė taurę ir 2 diplomų komplektus Mindaugo Unguraičio mokiniams:
-         nugalėtojai (  taurė ir I v.- Vytas Jurčiukonis, Raudondvaris; II v.- Juozas Ramanauskas, Seirijai; III v. – Algis Kisielius, Seirijai).
-         moterys (I v.- Dalia Janulionytė, Seirijai; II v.- Odeta Petraitienė, Alytus; III v. – Jūratė Juodzevičenė  , Seirijai).
Lazdijų r. savivaldybės tarybos narė Jūratė Juodzevičienė įsteigė it įteikė prizus trims jauniausiems dalyviams, gimusiems 2010 metais,  ir vienam vyriausiam žaidėjui, gimusiam 1932-aisias.

AČIŪ visiems rėmėjams už pagalbą: Seirijų kultūros namams  ir direktorei Germinai Ptašnykienei – už patalpų paruošimą ir šiltą priėmimą; Seirijų seniūnijai – už kanceliarines priemones ir viešinimą; Arūnui Žėkui – už šachmatų ir laikrodžių komplektų nuomą. Audriui Šmulkščiui, Danutei ir Petrui Jurkevičiams, UAB „Viligitra“ – už vaišes.
                                                 Organizatorių informacija.
2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Renginys

Seirijuose vyko dvyliktasis gerumo vakaras


Šeštadienį Seirijų kultūros namuose vyko  padėkos vakaras, kurio metu išdalinti Gerumo obuoliai aktyviausiems Seirijų seniūnijos gyventojams, labiausiai prisidedantiems prie savo krašto puoselėjimo. Renginyje dalyvavo  Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis su žmona Lina, savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka, savivaldybės tarybos nariai Jūratė Juodzevičienė ir Ričardas Dulskas, Lietuvos Respublikos seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, krašto verslininkai ir bendruomenės rėmėjai.


Lazdijų rajono meras A. Margelis džiaugėsi kasmetiniu padėkos vakaru skirtu Seirijų krašto žmonėms. Jis teigė, kad Seirijų krašto bendruomenėje gausu žmonių, kurie puoselėja savo kraštą. „Tik gerų žmonių pastangų dėka galime nuveikti didelius darbus ir pasiekti puikių rezultatų“ – sakė Lazdijų rajono meras A. Margelis. Jis teigė, jog savo valstybę bei kraštą puoselėti turi kiekvienas žmogus. Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis padėkojo organizatoriams už puikų renginį ir visiems palinkėjo šilto ir jaukaus vakaro. Į šventę meras A. Margelis atvyko su dovana – nešiojamąjį kompiuterį jis įteikė Viktorijai Tamkevičiūtei. Jos šeimai šie metai buvo nelengvi, o mergina į šventę atvyko tiesiai iš Kauno klinikų.


Šventėje gerumo obuoliai įteikti bibliotekininkėms Gitanai Baležentienei ir Ginai Ramanauskienei, už darbštumą, nuoširdumą ir atsidavimą puoselėjant Seirijų miestelį Beatai Raubonaitienei, Gemai Zorūbienei bei Violetai Žilinskienei, už nuoširdžią pagalbą rūpestį ir globą vienišiems žmonėms Aldonai Jasinskienei bei Vytautui Kalvinskui, už tradicinės, katalikiškos šeimos puoselėjimą Dianai ir Arūnui Berškiams bei Vilijai ir Virginijui Žekevičiams.


Gerumo obuoliai įteikti Lazdijų rajono merui A. Margeliui, UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Palavinskui ir statybos direktoriui Vytarui Vaikšnorui už įgyvendintą projektą tiesiant kelią per Žagarių kaimą. „Žagarių kelio asfaltas yra tikra šimtmečio dovana mums visiems“ – dėkodama sakė Seirijų seniūnė Česlova Šmulkštienė.


Susirinkusius lietuviškomis dainomis šildė ansamblis „Ainiai“, kurių koncertą padovanojo Lazdijų rajono savivaldybė. Po iškilmingo renginio visi buvo pakviesti tradicinei, šventinei Gerumo  vakarienei. 


                                                      Lazdijų savivaldybės informacija

2017 m. spalio 22 d., sekmadienis

Skelbimas


Renginys

Seirijų TAU pradeda naujus mokslo metus
   Noras visą gyvenimą semtis žinių, tobulėti ir smagiai praleisti laisvalaikį bendraminčių būryje paskatino Seirijų apylinkių žmones vėl susiburti draugėn į naujų mokslo metų atidarymą Trečiojo Amžiaus Universitete. Susirinkusius sveikino ir sėkmės moksluose linkėjo Seirijų parapijos klebonas S. Bitkauskas, Lazdijų bibliotekos direktorė R. Rudienė ir Lazdijų savivaldybės meras A. Margelis, kuris, kaip visada, atvyko su dovanomis. Šį kartą meras bibliotekai ir TAU padovanojo modernų projektorių ir ekraną. Produktyvių mokslo metų taip pat linkėjo Alytaus TAU rektorė J. Ingelevičienė. Seiriju TAU dekanė A. Bražinskienė  džiaugėsi universiteto studentų noru  mokytis visą gyvenimą ir linkėjo branginti kiekvieną gyvenimo dieną, džiaugtis tuo, ką šiandien turime.
  Po sveikinimo kalbų vakaro vedėja D. Povilanskienė pakvietė pasiklausyti viešnių iš Alytaus  moterų vokalinio ansamblio "Lyra" (vad. E. Pocienė) atliekamų kūrinių, o Seirijų kultūros namų saviveiklininkai - šokėjai ir muzikantai į vakaronę "Pabūkime kartu".
   Didelis AČIŪ merui A. Margeliui už parodytą dėmesį ir labai reikalingą dovaną. Už gėles dėkojame R. ir D. Šedžiams. Už smagiai praleistą vakarą dėkingi esame Seirijų kultūros namų darbuotojams ir saviveiklininkams. Dėkojame visiems prisidėjusiems.
                                                          Seirijų TAU informacija2017 m. rugsėjo 26 d., antradienis

Skelbimas

AUŠROS, ŽMUIDZINAVIČIAUS, EŽERĖLIO, GĖLIŲ, TAIKOS, VYTAUTO, LIEPŲ, KALNŲ gatvių

GYVENTOJŲ DĖMESIUI

Informuojame, kad UAB „Lazdijų vanduo“ parengė konkursą „Seirijų miestelio (Lazdijų rajone) vandentiekio ir nuotekų surinkimo infrastruktūros ir nuotekų valymo įrenginių projektavimo ir statybos darbai“. Šių darbų vykdytojai – UAB „Infes“ ir UAB „Stamela“. Šiuo metu rengiamas Seirijų miestelio vandentiekio ir nuotekų tinklų projektas.

Išvardintų gatvių gyventojai 2017-09-28 14.00val. kviečiami dalyvauti projekto aptarime seniūnijos patalpose (Vytauto g. 44), kurio metu tiek Rangovai, tiek Statytojas (UAB „Lazdijų vanduo“) pristatys numatytus atlikti darbus, aptars su gyventojais prisijungimo prie vandentiekio ir nuotekų tinklų galimybes bei kitus aktualius, liečiančius šį projektą, klausimus.

2017 m. rugsėjo 23 d., šeštadienis

Renginys

       Rudens taku
 Greit sukasi laiko ratas. Vėl pamiškėse liepsnoja šermukšniai, soduose nuo derliaus naštos linksta vaismedžių šakos, miškai pilni baravykų, o šeimininkių virtuvės kvepia obuolių pyragais...
  Nors šiųmetė vasara nelepino šiluma, o lietumi nešini pilki debesys buvo dažnesni svečiai nei saulės spinduliai, penktadienio popietę Seirijų seniūnijos gyventojai rinkosi į kultūros namus pasidžiaugti pačių užaugintomis daržų ir laukų gėrybėmis, pagerbti kantriuosius ūkininkus ir šeimas, puoselėjančias savo sodybas, paragauti išradingų šeimininkių paruoštų patiekalų. 
   Šventės pradžią paskelbė, sveikinimo žodį tarė ir išradingiausiai savo sodybose besitvarkančius apdovanojo seniūnė Č. Šmulkštienė.
   Linko stalai, gausiai nukrauti gardžiausiais valgiais, išpuošti rudeniškomis puokštėmis. Savo medžioklės trofėjus demonstravo ir gardžia sriuba vaišino medžiotojai. Akis malonino rankdarbių mėgėjų darbų paroda.  Skambėjo nuotaikingi muzikiniai kūriniai, atliekami Talokio liaudiškos muzikos ansamblio "Volungėlė", Seirijų liaudiškos muzikos kapelų "Seirija" ir "Savi", smagiai sukosi jaunų ir vyresnių šokėjų poros.