2015 m. balandžio 26 d., sekmadienis

Skelbimas

nuotr. voruta.lt
Seirijų TAU studentų dėmesiui !!!  

Balandžio 28 d. 17 val. 

PROTŲ MŪŠIS .

"Biblioteka: informacija ir žinios - kiekvienam"

Dalyvauti kviečiami visi, mėgstantys pamiklinti savo protą.

2015 m. balandžio 21 d., antradienis

Skelbimas

Seirijų biblioteka balandžio 23 d. 16 val. kviečia į žaidimų ir linksmybių popietę 

A.  Bražinskienės nuotr.


"Jurginių šėlsmas bundančios gamtos apsupty"

2015 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Renginys

STEBUKLUS KURIAME PATYS

   Prieš gerą dešimtmetį niekas nei gražiausiame sapne nesapnavo, kad apleistas pastatas, buvusi kolūkio pirtis, prisikels naujam gyvenimui. Bet, pasirodo, reikia visai nedaug: svajoti ir labai tikėti tuo, ką darai. 2001 m. birželio 1 d. seirijiškių suburta iniciatyvinė grupė įkūrė nevyriausybinę organizaciją - Seirijų bendruomenės komitetą, kurios vadovu išrinko aktyvią bendruomenės narę, Seirijų seniūnijos seniūnę Č. Šmulkštienę. Nuo 2003 m. šios organizacijos rūpesčiu Seirijų miestelis turi savo simboliką: himną ir herbą. Tais pačiais metais bendruomenė pasinėrė į projektinę veiklą. Pirmaisiais projektais buvo viešinama bendruomenė, įvykdyta keletas kultūrinių projektų. Tačiau labiausiai miestelio bendruomenei trūko socialinių paslaugų. Todėl  2004 m. SADM buvo pateikta paraiška dėl "Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro įkūrimo". Smagu prisiminti, kad Lazdijų rajone buvome pirmieji pateikę tokią paraišką, gavę finansavimą ir įkūrę socialinių paslaugų centrą.
   Taip atrodė pastatas 2003 m.


O taip įvykdžius projektą 2005 m.


Centras pavadintas "Šilu" ir oficialia atidarytas 2005 m. vasario 10 d. Čia pradėtos teikti socialinės paslaugos. Centrą sudaro du padaliniai: Švaros centras, kuriame teikiamos skalbimo ir asmens higienos paslaugos ir Vaikų dienos centras.
   Susitikimai su tėveliais ir augantis skaičius norinčiųjų gauti socialines paslaugas paskatino dalyvauti 2007 - 2008 m, projektų konkursuose. Gavus finansavimą iš SADM ir savivaldybės, praplėstos pastato patalpos, iškeltas stogas. Įkurtas dar vienas padalinys - Jaunimo centras.


    Nors gyventojų  mažėja, tačiau besinaudojančių centro paslaugomis skaičius nuolat auga. Jei 2005 m paslaugas gavo 175 bendruomenės gyventojai, tai 2014 m. centro paslaugomis naudojosi 468.
   Centras išlaikomas iš 2 proc, gyventojų pajamų mokesčio, pajamų gautų už parduotas paslaugas bei savivaldybės tikslinių lėšų. Norėdami sumažinti pastato išlaikymo kaštus, pasinaudojus priemonės " Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas" 2012 - 2013 m programa, pastatas apšiltintas, sutvarkyta aplinka.

  Taigi turime kuo džiaugtis. Centre dirba mokytoja ir socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėja, savanoriai, organizuojantys užimtumą jaunimui ir kitiems bendruomenės nariams.

    - Mūsų "Šilas" -  tarsi antri namai, kur miela praleisti laiką, smagu su draugu pažaisti, gera būti išklausytam ar gauti gerą patarimą, tiesiog gera čia užaugti ir vėl čia sugrįžti. Svajokime ir kurkime stebuklus patys, - sakė centro koordinatorė Seirijų seniūnijos socialinė darbuotoja Violeta Strankauskienė, "Šilo" dešimtojo gimtadienio iškilmėse. Kaip ir dera, į jaukiai papuoštą centrą susirinko gausus būrys svečių. Tai Lazdijų r. savivaldybės meras A. Margelis, Seirijų parapijos klebonas V. Eidukaitis, LKC direktorius A, Sujeta, Seirijuose veikiančių ugdymo įstaigų vadovai. Ir visi su dovanomis. Meras įteikė padėkas labiausiai prisidėjusioms prie šio centro suklestėjimo: L. Sakalauskienei, Violetai Strankauskienei ir Vilijai Kareivienei. Sveikinimo žodį tarė seniūnė ir bendruomenės komiteto pirmininkė Č. Šmulkštienė.  Savo dainomis, eilėmis ir šokiais susirinkusius apdovanojo Seirijų jaunieji atlikėjai
  Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šio centro atsiradimo, augimo. Parėmusiems morališkai ir finansiškai. DIDELIS AČIŪ.
   Pasidžiaukite kartu su mumis.Skelbimas

Birutė Savickienė
Balandžio 16 d. 17 val. organizuojamas susitikimas su kineziterapeute Birute Savickiene.
Tema
"KAIP IŠVENGTI PRIEŠLAIKINĖS SENATVĖS"
 Kviečiame aktyviai dalyvauti.                    Seirijų TAU informacija

2015 m. balandžio 10 d., penktadienis

Viešnagė

PIRMOJI KELIONĖ KARTU


Kovo 28 d. Seirijų TAU studentai išsiruošė į kelionę. Šį kartą sostinėn. Kelionės įspūdžiais pasidalino Birutė Ulenskienė.


„ Kelionė neprailgo, nes mūsų išradingoji bibliotekininkė Agnė pasirūpino, kad kelionėje netrūktų dainų, mįslių ir visokių kitokių smagumų. Atvykę į Vilnių pirmiausia sustojome prie Prezidentūros. Mus pasitiko gidė Laima, labai įdomiai ir išradingai papasakojusi apie Vilniaus senamiestį, apie Vilniaus universitetą ir jo kiemelį. Kai kurie keliauninkai pagalvojo, kad čia palikti ir jų vaikų pėdsakai. Lankant Oginskių, Radvilų, Žygimanto Augusto, Chodkevičių kiemelius mintyse prabėgo daugelio šimtmečių Lietuvos didikų gyvenimas, jų džiaugsmai ir dramos, meilės istorijos ir nusivylimai. Po kiemelių lankymo – ekskursija Valdovų rūmuose. Pirmas įspūdis –nustebino 5-6 metrų storio sienų griuvėsiai. Tačiau vėliau užplūdo pasididžiavimo jausmas. Juk čia savo pėdsakus paliko Lietuvos kunigaikščiai, didikai, karžygiai ir Lietuvos gynėjai. Apžiūrėjome menių didybę, autentiškų gobelenų grožį, paveikslus, to meto buities rakandus, šviestuvus, sostus. Norėjosi pasakyti – „ praeitis atverta ateičiai“. Klausėmės muzikos ir matėme kokie instrumentai skambėjo rūmų menėse. Pabuvojome ir sostinės širdyje – Katedroje, kur uždegėme žvakutes. Visą kelionę įkyriai dulksnojęs lietus nesugadino keliautojų nuotaikos.“

                                                                      Nuotraukos Agnės Bražinskienės

    Keliautojai nuoširdžiai dėkoja Seirijų TAU dekanei Agnei Bražinskienei ir kelionių organizatorei Felei Skvarčienei.