2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis

SKELBIMAS

              KALĖDŲ SENELIS kviečia nelankančius
              darželio Seirijų  seniūnijos vaikučius
              susitikti gruodžio 29 dieną 11  val.
              Seirijų kultūros namuose.
         

**************************************** 
Gruodžio   29   d,   visus  kviečame į
vakaronę  „ KALĖDOS-ŠEIMOS ŠVENTĖ“.
Pavakarosim. Pasilinksminsim.
         ( Vaišės suneštinės)
 Pradžia  17    val. kultūros namuose.