2014 m. lapkričio 2 d., sekmadienis

Viešnagė

VYKSTAM
VIEŠNAGĖN PAS
VILNIAUS DZŪKULIUS

   Lapkričio 4 d. Vilniaus mokytojų namuose vyks vakaras iš ciklo " Viešnagėn pas Vilniaus dzūkulius". Šį kartą renginys skirtas Seirijų kraštui ir jo istorijai. Knygą "Seirijų praeitis ir dabartis" I dalį pristatys jos sudarytoja lituanistė Lionė Lapinskienė. Svečiuosis solistas Danielius Sadauskas, kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė, daug garbių  ir Seirijų kraštui be galo svarbių mokslo žmonių: akad. Antanas Kudzys, prof. Juozas Adomonis, dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Elena Marcelionienė, dr. Vilija Ragaišienė.
   Jei renginys apie Seirijus, tai kaipgi be mūsų. Sostinės dzūkų aplankyti  ir apie Seirijus papasakoti vyks mūsų parapijos klebonas teol. lic. Vitas Eidukaitis, gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Susirinkusiems gerą nuotaiką dalins gimnazijos mergaičių ansamblis (vad. Daiva Kazlauskienė) ir kantri šokių kolektyvas ( vad. Germina Ptašnykienė), moterų etnografinis ansamblis (vad. Nijolė Lepeškienė) ir kultūros namų moterų ansamblis "Šilas" (vad. Vytautas Rutkauskas). Laukiami visi mylintys, prisimenantys Seirijų kraštą. 
   Susibūrimas vyks 18 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje.
   Vilniškiams vežam gerą nuotaiką, o lauktuvių parvešim visą glėbį įspūdžių, kuriais su Jumis būtinai pasidalinsim. 
   Pasimatysim...