2014 m. spalio 24 d., penktadienis

Bendruomenės veikla

                           RENGINIAIS DOSNUS SPALIS
   Ruduo, gausiai apdovanojęs gamtos gėrybėmis, buvo dosnus ir renginiais. Vos  nutilus Rudens šventės šurmuliui  spalio 7 d. Angelų sargų dienos proga socialinių paslaugų centre "Šilas" viešėjo policijos pareigūnės, kurios papasakojo jauniesiems centro lankytojams apie jų teises ir pareigas, pamokė kaip saugiai elgtis gatvėse ir keliuose.

  Spalio 23 d. Seirijų kultūros namų darbuotojai pakvietė vaikus pašėlti Beždžioniukų diskotekoje. Susirinkusieji rungėsi kas įtaigiau, garsiau, įspūdingiau pamėgdžios žinomas     ( ir nelabai) šou žvaigždes. Šauniausieji be dovanų neliko.

Švenčiant 22-ąsias Lietuvos Respublikos Konstitucijos metines, penktadienį, 15 val., Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centre „Šilas“ pagal projektą „Aš ir mano šeima“ vyko LR Konstitucijos žinių patikrinimo egzaminas.
Šio renginio tikslas – padėti pažinti pagrindinio įstatymo svarbą šiuolaikinėje visuomenėje, skleisti pilietiškumo dvasią ir įgyti žinių apie svarbiausią valstybės teisės aktą. Renginio organizatorė Seirijų seniūnijos socialinė darbuotoja Violeta Strankauskienė, vedėja Virginija Dzingelevičiūtė. Vertinimo komisijos narės: Rita Subačiūtė ir Rima Babarskaitė.
Egzaminas vyko dviem etapais: pirmasis – 30 klausimų, antrasis – 20 klausimų. Visi klausimai buvo susiję su Konstitucija, Lietuvos valdžios institucijomis, politika, patriotiškumu bei tautiškumu. Dalyvavo 28 asmenys – vaikai bei jų tėvai, kurie pasiskirstė į 4 komandas: “Gudručiai”, “Algirdukai”, “Sniegučiai”, “Moksliukai”. Surinkę 37 taškus iš 50 galimų garbingą pirmąją vietą laimėjo „Gudručių“ komanda. Vos vienu tašku nuo jų atsiliko „Algirdukų“ komanda. Trečiąją vietą laimėjo „Sniegučių“ komanda, kuri surinko 34 taškus, „Moksliukų“ komanda surinko 27 taškus ir liko ketvirtoje vietoje.
Visi dalyviai gavo prizines dovanėles už dalyvavimą, o laimėtojai – padėkas už parodytas puikias žinias.
Renginiuose dalyvavo ir fotografavo Rita Subačiūtė, įspūdžiais pasidalino Rima Babarskaitė ir Virginija Dzingelevičiūtė.

2014 m. spalio 13 d., pirmadienis

Renginiai

              KAI KLEVAI RAUDONIU PAMIŠKES NUDAŽO
    Nuo ankstyvo penktadienio ryto miestely sujudimas. Kas į turgų apsipirkt, kas pasižmonėt. Tam ir proga yra. Mat miestelio ir visos seniūnijos gyventojai buvo pakviesti į kasmetinę Rudens šventę. Seniūnaičiai su savo talkininkais ir seniūnijos darbuotojomis pasistengė, kad didžiulis vaišių stalas gražiai atrodytų ir nuo skanėstų lūžtų. Saviveiklininkai - kad linksma būtų. Garbūs svečiai savo apsilankymu susirinkusius pagerbė ir padėkomis bei dovanomis pamalonino. Seniūnė irgi pačius darbščiausius ir tvarkingiausius apdovanojo.              
     Kad linksmybių ir visokių gėrybių netrūko - patys matėt. Jei užsukt laiko neturėjot ar kur užjūriuos gyvenat, pasidžiaukit kartu su mumis.

2014 m. spalio 10 d., penktadienis

Gyvenimiškos istorijos

          NE TIK PASAKOS BAIGIASI LAIMINGAI


   Visos istorijos kažkada prasideda ir kada nors baigiasi. Ši, prasidėjusi prieš 42 metus, finišo tiesiąją pasiekė šiomis dienomis. Prisimenate Sergejaus iš Kijevo laišką? Jei nežinote ar neskaitėte, jis paskelbtas pora įrašų žemiau. Savo pirmajame laiške Sergejus rašė, kad daug metų ieško savo tėvo ir žino tik tiek, kad gimęs Seirijuose. Nusprendė kreiptis į mus. Vylėsi, gal būt čia gyvena bent koks nors giminaitis, gal būt kas nors pažinojo ar netgi žino, kur dabar gyvena jo artimieji. Paprašė publikuoti laišką.Taigi toliau viską žinote patys.
    Pirmos dvi paieškų dienos nedavė jokių rezultatų. Stankevičių pavardę Seirijuose turinčių  nėra. Krikšto knygose irgi. Seniūnijoje taip pat  nieko. Bet pažadas: būtinai padėsim. Lieka klausinėti vietinių gyventojų. Įpusėjusi trečia diena jokių naujienų neatnešė. Nieko tokio. Juk čia ne blynams tešlą užmaišyt - viens du ir viskas. Gali ir mėnesių mėnesius užtrukt. Darbo dienos pabaigoj sutinku Seirijų senbuvę. Sakau, gal pamenat?
   -Reikia mano vyro paklaust, jis daug atsimena, - porina senolė. Pažada paskambinti. Praeina penkiolika minučių. Telefono skambutis...Sujaukęs kelių šeimų gyvenimus. Gerąja prasme. Skambutis, pranešęs tą metų metus lauktą žinią. Taip, Seirijuose gyvena Stankevičių  artima giminaitė. Susitikimas su ja, faktų tikrinimas. Nelieka jokių abejonių - tai tikrai tai, ko ieško Sergejus. Taigi, belieka pati atsakingiausia ir smagiausia dalis pranešti - Jūs pagaliau suradote vienas kitą. Dabar ir Sergejus, ir jo brolis Vitalijus, ir jų tėvelis su dar trimis savo vaikais - dviem dukromis ir sūnumi  paskambina vieni kitiems ir žada greitai pasimatyti.
    Nuoširdžiai dėkojame   prisiminimais pasidalijusiems seirijiškiams Onai ir Vladui Janulevičiams,  už geranoriškumą ir sugaištą laiką ačiū tariame Seirijų parapijos klebonui Vitui Eidukaičiui ir niekada neatsisakančiai pagelbėti Ritai Subačiūtei.
    Taigi, laimingai baigiasi ne tik pasakos, bet ir tikros gyvenimiškos istorijos. 

Seirijiškiai Vladas ir Ona Janulevičiai