Bendruomenės veikla

2001 m. birželio 1 d. įregistruota asociacija „Seirijų bendruomenės komitetas“.Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja projektinėje veikloje.
Vykdyti projektai:
2003 m. 1.“Bendruomenė jaunimui“; 2.“Seirijų bendruomenės kelias- skaitmeninės bendruomenės link“.
2004 m. 1.“Skulptūrų parkas“; 2.“Kultūriniai mainai“; 3.“Jaunųjų talentų dienos Seirijuose“; 4.“LEADER + priemonių įgyvendinimas; 5.“Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centras“; 6.“Psichikos neįgaliųjų socialinės atskirties mažinimas bendruomenėje“.
2005 m. 1.“Joninių lauže, liepsnok“; 2. „Deki Joninių lauželi“; 3. „Socialinės paslaugos“; 4.“Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras“; 5.“Lietuvos savanorių kapų apsauga ir jų atminimo įamžinimas“; 6.“Seirijų bendruomenės vaikų nusikalstamumo prevencijos programa“; 7.“Talentų dienos Seirijuose“.
2006 m.1. “Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”; 2.” Vaikų nusikalstamumo ir prevencijos programa”;
2007 m. 1. “Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro plėtra”; 2.” Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”; 3.” Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”;
2008 m. 1.”Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro plėtra-II” ; 2.” Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”;3. “Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”;
2009 m.1.” Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”; 2.” Socialinių paslaugų plėtra psichikos neįgaliesiems”.
2010 m.1.”Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”.
2011 m. 1.” Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”.
2012 m.1.” Seirijų bendruomenės vakų dienos centras”.
2013m.1.” Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras”; 2.” Projektas bendruomeninių organizacijų veiklai palaikyti ir plėtoti”; 3.”Gerumas mus vienija”; 4.Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų kokybės gerinimas (bus vykdomas ir 2014 metais) ; 5. Seirijų bendruomenė , kaip partneris,  dalyvauja Žmogaus socialinės  raidos tyrimų centro projekte “Aktyvi  šeima, raktas į kokybišką gyvenimą”;