2018 m. lapkričio 25 d., sekmadienis

Renginys

Lietuvos kariuomenės dieną atidengtas paminklas Lazdijų krašto partizanams


Lapkričio 23 d. Lazdijų krašte vyko iškilmės Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.  Minint šią dieną prisiminti ir pagerbti Lazdijų krašto partizanai, kovoję už nepriklausomą Lietuvą. Šia proga Seirijuose  laisvės kovotojams iškilmingai buvo atidengtas paminklas.  Iškilmėse dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono garbės pilietis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos kariai, partizanai, jų ryšininkai, Lazdijų rajono įstaigų vadovai, Lazdijų krašto žmonės. 


Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po jų visi rinkosi miestelio centre, prie kultūros namų, kur Rajono meras Artūras Margelis ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė pakviesti iškilmingai atidengti paminklą Lazdijų krašto partizanams. Paminklo autorius - skulptorius Jonas Jagėla.  Granitinis paminklas yra beveik penkių metrų aukščio. Jį sudaro kelių sujungtų kryžių kompozicija. Vyraujančiu kryžiaus ir langų motyvu siekiama įprasminti ir tragišką partizanų likimą, ir jų puoselėtą tikėjimą, kad Lietuva bus laisva, viltį pro gimtųjų namų langus pamatyti grįžtančius artimuosius. Paminklą pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jo pastatymą inicijavo  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybė. 


Meras A. Margelis, kalbėdamas prie atidengto paminklo, teigė, kad laisvė tautai ir kiekvienam asmeniškai turėtų būti didžiausia vertybė. „Tikiuosi, kad prie šio paminklo mūsų krašto laisvės kovotojams visada žydės gėlės ir degs žvakių liepsnelės. Tegul šis paminklas virsta kasdieniu atminimu jaunajai kartai apie sunkias partizanų kovas ir kelią į nepriklausomą tėvynę.“ – sakė Lazdijų rajono meras A. Margelis.
Kaip ir kasmet, minint Lietuvos kariuomenės dieną, meras A. Margelis rajono mokyklų vadovams įteikė jaunųjų šaulių uniformų perdavimo aktą. Šiais metais jauniesiems šauliams perduota 50 naujų iš Lazdijų rajono savivaldybės lėšų nupirktų uniformų. Jaunųjų šaulių uniformų Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų jauniesiems šauliams perdavimo akte pažymima: „Remdamasi Lazdijų rajono savivaldybės, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės ir Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės bendradarbiavimo sutartimi ir siekdama ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, patriotizmą, tautiškumą bei užtikrinti prasmingą ir sveiką vaikų ir jaunimo laisvalaikį, Lazdijų rajono savivaldybė perduoda jaunųjų šaulių uniformas rajono mokyklų jauniesiems šauliams ir linki jiems išaugti dorais Lietuvos Respublikos piliečiais, išsiugdyti ne tik fizinę ištvermę, bet ir tvirtą valią, išmokti prisiimti atsakomybę, ginti savo šalį ir jos tautines vertybes. Tikime, kad šalia Jūsų visuomet jausimės saugūs.“


Ceremonijos metu KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas A. Mikaila įteikė apdovanojimus nusipelniusiems kariams. Lazdijų rajono savivaldybės salves, skirtas Lazdijų krašto partizanams atliko Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 108 kuopos kariai. Salvės skirtos: Lietuvai, Lietuvos kariuomenei ir partizanams. Po paminklo Lazdijų krašto partizanams atidengimo ceremonijos visi buvo kviečiami į Seirijų kultūros namus kur vyko Lietuvos kariuomenės ir partizanų atminimo dienos minėjimas. Čia meras Artūras Margelis padėką įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui už bendradarbiavimą ir finansinę paramą įamžinant Lietuvos partizanų ir jų talkininkų atmintį Lazdijų krašte. Partizanui Gediminui Juozapui Dapkevičiui įteikė Broniaus Kašeliono knygą „Dainavos krašto partizanai“.  


Lietuvos respublikos Seimo narys Zenonas Streikus teigė, kad visi partizanai svariai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Tačiau neabejotinai svarbus indėlis ir žmonių, kurie prisideda prie istorijos atminimo išsaugojimo ir partizanų pagerbimo. Seimo narys Z. Streikus perdavė seimo nario Laisvės kovų valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko padėką Lazdijų rajono savivaldybės merui A. Margeliui už Lietuvos partizanų ir jų vado brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminties įamžinimą Lazdijų rajono savivaldybėje bei Lietuvos šaulių sąjungos veiklos skatinimą ir rėmimą.Meninę programą iškilmėms paruošė Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojai ir mokiniai bei Seirijų kultūros namų saviveiklininkai. Po koncerto visi galėjo paragauti gardžios kareiviškos košės.  
                                                                Lazdijų r. sav. informacija
                                                                         www.lazdijai.lt

2018 m. lapkričio 19 d., pirmadienis

Renginys

Padėkos vakare tradiciškai išdalinti gerumo obuoliai


Šeštadienį į Seirijų kultūros namų salę susirinko gausybė žmonių. Netruko prabėgti dar vieneri metai ir  jau tryliktajame padėkos vakare „Iš širdies į širdį“ džiaugtasi per metus nuveiktais prasmingais darbais, už kuriuos išdalinti gerumo obuoliai. Renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis su žmona Lina, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos nariai, bendruomenės nuolatiniai rėmėjai verslininkai Danutė ir Petras Jurkevičiai, Seirijų kraštiečiai, įmonių ir įstaigų vadovai, seniūnaičiai bei krašto žmonės. 


Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras  Margelis tradiciškai apdovanojo Seirijų krašto jaunimą.  Nešiojamąjį kompiuterį įteikė Evelinai ir Inesai Sasnauskaitėms. Šios merginos yra aktyvios ne tik gimtajame Žagarių kaime, bet ir Seirijuose. Mandagios, talentingos, gabios sesės pastebėtos ir A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojų.


Rajono vadovas dėkojo Seirijų seniūnijos seniūnei Česlovai Šmulkštienei už puikiai tvarkomą miestelį ir pavyzdinį bendruomenės sutelkimą gražiems darbams. Ta proga jis turėjo atlikti dar vieną kilnią misiją – įteikti nacionalinio Lietuvos seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ apdovanojimą. Jame Seirijų seniūnija apdovanoja „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ nominacijoje.


Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė džiaugėsi nuoširdžiu ir jaukiu padėkos vakaru ir sveikino šio vakaro bei Lietuvos šimtmečio nominantus. Kalbėdama apie konkurso apdovanojimą pabrėžė, jog medalis yra skirtas visai seniūnijos bendruomenei ir įstaigoms. Seniūnė džiaugėsi, kad bendruomenė turtinga nuoširdžiais ir gerais žmonėmis, kurie kasdien darydami paprastus darbus, sušildo ne vieno žmogaus širdį. Už nuoširdų, su meile, rūpesčiu ir atsakomybe dirbamą darbą ji dėkojo seniūnijos socialinei darbuotojai Violetai Strankauskienei.Gerumo obuoliai šiais metais atiteko Ročkių kaimo šviesuolei Onai Potelienei, vienišus ir ligotus senjorus atjaučiančiai Dalei Rudienei, aktyviam ir paslaugiam Seirijų miestelio, Kaštonų gatvės gyventojui Stasiui Baleženčiui, bendruomenės slaugytojai Irenai Savukynienei ir mokytojai Žanetai Krivonienei.  Šiais metais Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotai, dešimtį vaikų užauginusiai Onai Janulevičienei, daugelį metų Socialinės paramos skyriaus vedėja dirbusiai ir daug padėjusiai Seirijų seniūnijai Linai Margelienei, Algirdui Reipai, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui, už naujai atidarytą stambiagabaričių atliekų aikštelę, tautodailininkui, kurio drožybos darbai puošia Seirijų miestelį Juozui Videikai, kunigui Vytautui Prajarai, kuris daug prisidėjo statant, o dabar puoselėjant Kryžių šventovę prie Dusios ežero.  


Jaukiame visos bendruomenės vakare nuoširdžius padėkos žodžius Lazdijų rajono savivaldybės  merui A. Margeliui, Seirijų seniūnei Č. Šmulkštienei, nominantams ir visai bendruomenei išsakė kunigas V. Prajara bei Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipa ir kiti svečiai.  


Savo dainomis džiugino solistas Darius Kairys, o po renginio salėje visi buvo kviečiami pabendrauti, metų gerais ir prasmingais darbais pasidžiaugti prie kavos ar arbatos puodelio.                          Lazdijų savivaldybės informacija            www.lazdijai.lt

2018 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Viešnagė

Seirijų seniūnija apdovanota konkurse „Valstybę kuriame mes“


   Lapkričio 6 dieną Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje vyko seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ renginys. Šio konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms, pilietinėms iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą. Seirijų seniūnija šiame konkurse apdovanota „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ .
   Tai didžiulis seniūnijos darbuotojų ir bendruomenės narių ilgamečio darbo, puoselėjant Seirijų miestelį, įvertinimas.


                                                nuotraukos iš Vyriausybės fb paskyros

Skelbimas