2018 m. liepos 7 d., šeštadienis

Renginys

TAUTIŠKA GIESMĖ. KARTU - VIENU BALSU SU KETURIAIS MILIJONAIS LIETUVIŲ VISAME PASAULYJE

  Kai  Vincas Kudirka 1898 metais publikavo savo kūrinį "Tautiška giesmė" leidinyje "Varpas", o 1905 m. jį pirmą kartą viešai atliko Miko Petrausko vadovaujamas choras, niekas net pasvajoti nedrįso, kad praėjus daugiau nei 100 metų ši giesmė, tapusi Lietuvos himnu, privers viso pasaulio lietuvių širdis vienu metu plakti vieningu ritmu. 
  Giedojome kartu ir mes - seirijiškiai, miestelio svečiai ar netyčia pakeliui stabtelėję. Šie metai ypatingi. Lietuva mini savo nepriklausomybės šimtmetį.  Ta proga miestelio skulptūrų parke atidengta nauja skulpūra. Jos autorius Juozas Videika.Skulptūra pastatyta iš projekto „Lietuvos valstybės šimtmečio įamžinimas Seirijuose“ lėšų, kurį finansuoja Nacionalinė mokėjimo agentūra prie ŽŪM pagal 2018 m. nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai programą.
   Renginio organizatoriai Seirijų seniūnija, Seirijų kultūros namai ir Seirijų bendruomenės komitetas.