2018 m. sausio 23 d., antradienis

Renginys

Seirijuose atidengtas paminklas krašto laisvės gynėjams atminti
2018-01-14
Laisvės gynėjų dienos minėjimas Seirijuose prasidėjo Šventomis Mišiomis Švč.  M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje. Po jų  visi susirinkę stabtelėjo prie 1919–1920 metų Nepriklausomybės kovų savanorių ir Vyties kryžiaus kavalierių atminimo lentų, kur Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis kartu su jaunaisiais šauliais uždegė ir padėjo žvakes.  

Išsirikiavusi eisena pajudėjo vietos link, kur 1944-1953 metais stovėjusiame NKVD pastate sovietiniai okupantai ir koloborantai  kalino, kankino ir žudė partizanaus, jų ryšininkus ir rėmėjus, kitus Lietuvos patriotus. Laisvės dienos gynėjų proga čia iškilmingai atidengtas ir pašventintas partizaninės kovos didvyriams Seirijuose paminklas.
Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis teigė, kad šią istorinę vietą būtina prisiminti, nes čia  žemė persmelkta kovos už laisvę krauju. „Tegul šis pastatytas kryžius bus atminimas ateinančioms kartoms apie didvyrius, kurie kovojo už Lietuvos laisvę“ – sakė rajono meras A. Margelis. Jis padėkojo jaunųjų šaulių organizacijai, kuri nuolat plečiasi ir  aktyviai dalyvauja rajono renginiuose. Visiems susirinkusiems palinkėjo branginti ir didžiuotis savo laisva šalimi.
Lazdijų rajono Sausio 13-osios gynėjų draugijos vadovas Valdas Ribinskas susijaudinęs kalbėjo apie 1991 m. sausio įvykius. Jis teigė, kad dabar turime švęsti šią dieną. Tai – laisvės diena. Jaunajai kartai V. Ribinskas palinkėjo nepamiršti sumokėtos kainos už laisvę ir puoselėti ją patriotizmu, kaip tai daro tėvai ir seneliai. Už paminklą partizaninių kovų didvyriams renginio vedėja dėkojo  Lazdijų rajono savivaldybei ir  merui A. Margeliui už prasmingą dovaną Seirijams, kraštiečiui, kryžiaus autoriui, skulptoriui Juozui Videikai, už ąžuolą kryžiui padėkojo Veisiejų seniūnijos seniūnui Zenonui Sabalauskui, už tarpininkavimą statant kryžių – Vytautui Žukauskui.  Kryžių pašventino Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčios klebonas Sigitas Bitkauskas. Dainavos apygardos pirmosios rinktinės 108 kuopos kariai savanoriai iššovė pagarbos salves, skirtas NKVD aukoms atminti.


Po kryžiaus atidengimo visi buvo pakviesti į Seirijų kultūros namus  pasižiūrėti meninės kompozicijos NKVD aukoms atminti, kurią sukūrė Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokiniai, mokytojai ir miestelio bendruomenė.  
Lazdijų r. sav. inf. 

2018 m. sausio 14 d., sekmadienis

Bendruomenės veikla

                       SEIRIJŲ BENDROMENĖS KOMITETAS
                       PROJEKTŲ KONTEKSTE

 Seirijų bendruomenės komitetas kaip ir kiekvienais metais, taip ir 2017 dalyvavo įvairiuose projektiniuose konkursuose. Mes siekiame, kad mūsų žmonės paslaugas gautų savo gyvenamojoje teritorijoje, todėl projektus vykdome Seirijų socialinių paslaugų centre „Šilas“. Šiuo metu baigiami įgyvendinti šie projektai:

    Seirijų bendruomenės vaikų dienos centras.
Projekto tikslas- teikti dienos užimtumo paslaugas Seirijų seniūnijoje gyvenantiems vaikams ir mažinti socialinę atskirtį. Vaikų dienos centrą lanko 20 vaikų. Veikla vykdoma nuo 2017 m. vasario 7 d. kiekvieną darbo dieną. Su vaikais dirba vienas darbuotojas, jam padeda studentai atliekantys praktiką, bei savanoriai. Čia vaikai ruošia pamokas, žaidžia, sportuoja, užsiima įvairia popamokine veikla, švenčia šventes, yra maitinami. Mokomi bendravimo, higienos ir socialinių įgūdžių, kartu su tėvais organizuoja bendrus renginius. Vaikai noriai lanko vaikų dienos centrą, todėl sieksime tęsti šio projekto veiklą ir ateinančiais metais. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Seirijų bendruomenės komitetas.


  

   Socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems bendruomenėje. Projekto tikslasmažinti Seirijų seniūnijos darbingo amžiaus neįgaliųjų socialinę atskirtį, sudaryti sąlygas turiningai leisti laisvalaikį, bendrauti ir bendradarbiauti, gerinti savo gyvenimo kokybę. Projekto veikla vyksta nuo 2017 m. kovo mėn. Socialinio darbuotojo asmeninė asistentė teikia paslaugas sunkią negalią turintiems asmenų namuose. Galintys atvykti į užimtumo kambarį, dalyvauja užimtumo būrelio veikloje. Užimtumo būrelio vadovė Ž. Krivonienė moko moteris įvairių rankdarbių technikos. Jos mezga, neria, pina, gamina įvairius darbelius iš įvairiausių medžiagų, savo darbelius pristato parodose. Šiais metais savo rankų darbeliais papuošė socialinių paslaugų centro eglutę. Projektą finansuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracija. Tikimės ir toliau tęsti projekto veiklą.


    Pozityvi tėvystė – laimingi vaikai. 2017 m. rugsėjo - gruodžio mėnesiais vieną kartą savaitėje vyko psichologės ir projekto dalyvių susitikimai. Jų tikslas - suteikti tokią paramą tėvystės (vaikų auginimo ir auklėjimo) procese, kuri paskatintų šeimoje kurti palankią vaiko raidai aplinką bei jo poreikius atitinkantį bendravimą. Dirbant su mamomis buvo siekiama padėti šeimose taikyti nesmurtinę discipliną bei išmokyti empatiško bendravimo. Susitikimų metu buvo suteikta informacija apie vaiko raidą ir poreikius skirtingais amžiaus tarpsniais, probleminio vaikų elgesio priežastis. Buvo ugdomi jausmų valdymo įgūdžiai. Dalyvės turėjo galimybę išreikšti jausmus (kaltę, pyktį, nerimą), susijusius su vaikų auklėjimo sunkumais. Praktinių užsiėmimų metu susipažinta su aktyvaus klausymo metodu, teigiamo dėmesio svarba vaikui. Diskusijų metu dalyvės stengėsi suprasti kodėl kai kurie auklėjimo būdai nėra veiksmingi, kaip tinkamai nustatyti ribas ir taisykles, taikyti draudimus, vietoje bausmių vaiko drausminimui naudoti elgesio pasekmes. Taip pat kodėl ir kaip reikia atkurti nutrūkusį ryšį su vaiku. Tėvystės įgūdžių susitikimai vyko grupinių užsiėmimų forma, savipagalbos grupėse. Tai padėjo dalyvėms pasijusti ne vienoms su savo problemomis, patirti bendrumo jausmą, kartu tai savitarpio paramos aspektas. Projektą finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.


    Aš judu – judėk ir tu. Šio projekto tikslas - įvairių socialinių grupių asmenų sveikos gyvensenos, fizinio aktyvumo stiprinimas. 2017 m. spalio – gruodžio mėnesiais buvo organizuojamos zumbos šokių bei kineziterapijos treniruotės. Šiame projekte dalyvauja įvairiaus amžiaus ir įvairių socialinių grupių moterys. Galimybė aktyviai praleisti vakarus pagerino dvasinę bei fizinę sveikata, bei gyvenimo kokybę. Projektą finansuoja Lazdijų rajono savivaldybės administracija ir Seirijų bendruomenės komitetas.    Gyvos tradicijos – stipri bendruomenė. Šio projekto tikslas - mažinti socialinę atskirtį, skatinant bendruomeniškumą, kultūrinį išprusimą, puoselėjant tradicijas bei skatinant kartų bendradarbiavimą. Projekto dėka buvo suorganizuotas tradicinis renginys „Padėkos vakaras“, kuriame Seirijų bendruomenės geradariams buvo įteikti „Gerumo obuoliai“, padėkos ir išsakyti nuoširdūs palinkėjimai. Visi turėjo progą pasiklausyti Ainių koncerto. Kita projekto dalis – akcija „Gerumas mus vienija – 2017“. Prieš Šv. Kalėdas taip pat jau tapo tradicija lankyti Seirijų seniūnijoje gyvenančius sunkiai sergančius neįgaliuosius. Šiais metais aplankysime 40 neįgaliųjų asmenų, juos pasveikinsime su šventėmis, pabendrausime, padiskutuosime jiems aktualiomis temomis bei įteiksime savanorių pagamintus sveikinimo atvirukus bei saldžias dovanas. Už šią galimybę esame dėkingi Lazdijų rajono savivaldybės administracijai, nes ji finansuoja šį projektą bei prisideda Seirijų bendruomenės komitetas.

  
         Parengė Seirijų bendromenės komiteto projektų vadovė V.  Strankauskienė