2018 m. gruodžio 21 d., penktadienis

Pamąstymai
  Ne visada susiklosčiusios aplinkybės paklūsta mūsų norams ar galimybėms. Šiandien - paskutinė ilgametės Seirijų seniūnės Česlovos Šmulkštienės darbo diena.  Prabėgo daugiau nei aštuoniolika metų, atiduotų Seirijams ir miestelio apylinkėms.
  Šiandien dar galime kreiptis, gerbiama ir miela Seniūne, Jūsų neišsenkančios energijos, darbštumo, užsisipyrimo dėka Seirijai kėlėsi, augo, gražėjo. Ne tik Seirijai, bet ir seniūnijos gyvenvietės, kaimai. Jūs mokate suklupusiam padėti atsikelti, ištiesti pagalbos ranką bėdon patekusiam, mokate pagirti, paskatinti ar kartu sėkme pasidžiaugti, o kai reikia, pabarti ar griežtą žodį ištarti, esate reikli sau ir aplinkiniams. Tokia ir likite.
   Neatsisveikiname. Sakom - iki pasimatymo!  Nes esate su bendraminčiais įkurtos bendruomenės vadovė ir siela.  O kiek   idėjų  dar nespėjote įgyvendinti, kiek darbų liko nenuveikta.
   Asmeninės laimės Jums, stiprios sveikatos. Gražių Jums artėjančių švenčių!

                                            Seniūnijos gyventojai

2018 m. gruodžio 13 d., ketvirtadienis

Projektai


SEIRIJŲ A. ŽMUIDZINAVIČIAUS GIMNAZIJOS INFORMACIJA          

  Šiuo metu vykdomas projektas ,,Seirijų bendruomenės narių saviraiškos ir užimtumo stiprinimas“ vyks dvejus metus (2018-2020). Projekto tikslas – organizuoti Seirijų seniūnijos jaunimui aktyvias ir motyvaciją didinančias veiklas bei įtraukti jaunimą į bendruomenės gyvenimą. Siekiama per organizuojamus renginius parodyti kaimo jaunimui įsitraukimo į prasmingas veiklas galimybes, mažinti socialinę atskirtį įtraukiant jaunimą į edukacinius, kultūrinius ir pažintinius renginius. Taip pat skiriamas dėmesys savirealizacijos, pasitikėjimo, socialinėms kompetencijoms ugdyti. Projekto dalyviai iš įvairių socialinių grupių: daugiavaikių, socialiai remtinų, vienišų šeimų nariai. Jaunųjų miško bičiulių klubo ,,Kadagys“ vykdomas projektas atitinka VPS tikslą: gerinti gyvenimo kokybę Dzūkijos VVG teritorijoje, kurti gyvenimui ir laisvalaikiui patrauklią ir patogią aplinką, nes vykdomos ir numatytos veiklos propaguoja aktyvų, patrauklų užimtumą, stiprina tarpusavio ryšį. Didelis dėmesys skiriamas jaunimo ir suaugusiųjų, vaikų ir tėvų tarpusavio bendravimui.
            Iš projekte numatytų veiklų dalis jau įgyvendintos. Gruodžio 4 dienos vakaras buvo skirtas ,,Žaidimų pandemijai“. Seirijų bendruomenės vaikai ir jaunimas turėjo puikią galimybę patikrinti savo žinias, pasinaudoti loginiu mąstymu ar patirti kažką visiškai naujo. Tėveliai  pasidalino prisiminimais apie savo vaikystės žaidimus, o jaunimas patyrė, kad laisvalaikis gali būti įdomus ir be kompiuterio ar išmaniojo telefono. Gruodžio 6 dieną buvo organizuota motyvacinė išvyka į sėkmingų vietos verslininkų ūkius. Keli susitikimai su smulkiu verslu užsiimančiomis šeimomis vaikams padėjo suvokti, kad viskas priklauso nuo paties žmogaus požiūrio, įdedamų pastangų ir nebijojimo klysti. Gruodžio 7 dieną organizuotas sporto turnyras gimnazijoje ,,Sportuoja visa šeima“. Šis renginys sutraukė nemažą būrį dalyvių ir svečių, vyko tikra sporto šventė, kurios metu jėgas išbandė įvairaus amžiaus Seirijų bendruomenės nariai. Ypač didelio dėmesio bei palaikymo sulaukė vaikų ir jų tėvelių komandos. Dar viena veikla vyko gruodžio 10 dieną. Buvo organizuoti edukaciniai užsiėmimai, kurių metu projekto dalyviai mokėsi amato paslapčių ir subtilybių, galėjo atskleisti savo meninę asmenybės pusę.
            Artimiausiu metu (gruodžio 12 d.) numatytas susitikimas su levandų ūkio savininke Loreta Zajankauskiene. Taip pat dar planuojama išvyka į Telšių atvirą jaunimo centrą, pažintinė trijų dienų stovykla kaimo turizmo sodyboje bei numatyta organizuoti saviraiškos kūrybinė stovykla – pleneras. Pleneras turėtų vykti gimnazijos ir Seirijų miestelio erdvėse, kuriose dalyviai galės įgyvendinti savo idėjas.
Tikimasi, kad projektas paskatins jaunimą aktyviau dalyvauti Seirijų bendruomenės veikloje, patiems imtis iniciatyvos, organizuoti renginius. Viliamasi, kad sustiprės šeimos narių tarpusavio santykiai, vaikai su tėvais suras daugiau laiko pabūti kartu.

2018 m. gruodžio 4 d., antradienis

Skelbimas

 CIRKO PASIRODYMAS YRA SEIRIJŲ SENIŪNIJOS KALĖDINĖ DOVANA  SENIŪNIJOS VAIKUČIAMS


                          RENGINYS        NEMOKAMAS
                                Finansuojamas iš ES lėšų.

2018 m. lapkričio 25 d., sekmadienis

Renginys

Lietuvos kariuomenės dieną atidengtas paminklas Lazdijų krašto partizanams


Lapkričio 23 d. Lazdijų krašte vyko iškilmės Lietuvos kariuomenės dienai paminėti.  Minint šią dieną prisiminti ir pagerbti Lazdijų krašto partizanai, kovoję už nepriklausomą Lietuvą. Šia proga Seirijuose  laisvės kovotojams iškilmingai buvo atidengtas paminklas.  Iškilmėse dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis, Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas leitenantas Arnas Mikaila, Lietuvos Respublikos Seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų rajono garbės pilietis arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, Lietuvos kariai, partizanai, jų ryšininkai, Lazdijų rajono įstaigų vadovai, Lazdijų krašto žmonės. 


Iškilmės prasidėjo Šv. Mišiomis Seirijų Švč. M. Marijos Škaplierinės bažnyčioje, kurias aukojo arkivyskupas Sigitas Tamkevičius. Po jų visi rinkosi miestelio centre, prie kultūros namų, kur Rajono meras Artūras Margelis ir Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro Memorialinio departamento direktorė Gintarė Jakubonienė pakviesti iškilmingai atidengti paminklą Lazdijų krašto partizanams. Paminklo autorius - skulptorius Jonas Jagėla.  Granitinis paminklas yra beveik penkių metrų aukščio. Jį sudaro kelių sujungtų kryžių kompozicija. Vyraujančiu kryžiaus ir langų motyvu siekiama įprasminti ir tragišką partizanų likimą, ir jų puoselėtą tikėjimą, kad Lietuva bus laisva, viltį pro gimtųjų namų langus pamatyti grįžtančius artimuosius. Paminklą pašventino arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, jo pastatymą inicijavo  Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras ir Lazdijų rajono savivaldybė. 


Meras A. Margelis, kalbėdamas prie atidengto paminklo, teigė, kad laisvė tautai ir kiekvienam asmeniškai turėtų būti didžiausia vertybė. „Tikiuosi, kad prie šio paminklo mūsų krašto laisvės kovotojams visada žydės gėlės ir degs žvakių liepsnelės. Tegul šis paminklas virsta kasdieniu atminimu jaunajai kartai apie sunkias partizanų kovas ir kelią į nepriklausomą tėvynę.“ – sakė Lazdijų rajono meras A. Margelis.
Kaip ir kasmet, minint Lietuvos kariuomenės dieną, meras A. Margelis rajono mokyklų vadovams įteikė jaunųjų šaulių uniformų perdavimo aktą. Šiais metais jauniesiems šauliams perduota 50 naujų iš Lazdijų rajono savivaldybės lėšų nupirktų uniformų. Jaunųjų šaulių uniformų Lazdijų rajono savivaldybės mokyklų jauniesiems šauliams perdavimo akte pažymima: „Remdamasi Lazdijų rajono savivaldybės, Lietuvos kariuomenės Krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės ir Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-osios rinktinės bendradarbiavimo sutartimi ir siekdama ugdyti vaikų ir jaunimo pilietiškumą, patriotizmą, tautiškumą bei užtikrinti prasmingą ir sveiką vaikų ir jaunimo laisvalaikį, Lazdijų rajono savivaldybė perduoda jaunųjų šaulių uniformas rajono mokyklų jauniesiems šauliams ir linki jiems išaugti dorais Lietuvos Respublikos piliečiais, išsiugdyti ne tik fizinę ištvermę, bet ir tvirtą valią, išmokti prisiimti atsakomybę, ginti savo šalį ir jos tautines vertybes. Tikime, kad šalia Jūsų visuomet jausimės saugūs.“


Ceremonijos metu KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės vadas pulkininkas A. Mikaila įteikė apdovanojimus nusipelniusiems kariams. Lazdijų rajono savivaldybės salves, skirtas Lazdijų krašto partizanams atliko Lietuvos krašto apsaugos savanorių pajėgų Dainavos apygardos 1-osios rinktinės 108 kuopos kariai. Salvės skirtos: Lietuvai, Lietuvos kariuomenei ir partizanams. Po paminklo Lazdijų krašto partizanams atidengimo ceremonijos visi buvo kviečiami į Seirijų kultūros namus kur vyko Lietuvos kariuomenės ir partizanų atminimo dienos minėjimas. Čia meras Artūras Margelis padėką įteikė Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centrui už bendradarbiavimą ir finansinę paramą įamžinant Lietuvos partizanų ir jų talkininkų atmintį Lazdijų krašte. Partizanui Gediminui Juozapui Dapkevičiui įteikė Broniaus Kašeliono knygą „Dainavos krašto partizanai“.  


Lietuvos respublikos Seimo narys Zenonas Streikus teigė, kad visi partizanai svariai prisidėjo prie Lietuvos nepriklausomybės atgavimo. Tačiau neabejotinai svarbus indėlis ir žmonių, kurie prisideda prie istorijos atminimo išsaugojimo ir partizanų pagerbimo. Seimo narys Z. Streikus perdavė seimo nario Laisvės kovų valstybės istorinės atminties komisijos pirmininko Arūno Gumuliausko padėką Lazdijų rajono savivaldybės merui A. Margeliui už Lietuvos partizanų ir jų vado brigados generolo Adolfo Ramanausko-Vanago atminties įamžinimą Lazdijų rajono savivaldybėje bei Lietuvos šaulių sąjungos veiklos skatinimą ir rėmimą.Meninę programą iškilmėms paruošė Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojai ir mokiniai bei Seirijų kultūros namų saviveiklininkai. Po koncerto visi galėjo paragauti gardžios kareiviškos košės.  
                                                                Lazdijų r. sav. informacija
                                                                         www.lazdijai.lt

2018 m. lapkričio 19 d., pirmadienis

Renginys

Padėkos vakare tradiciškai išdalinti gerumo obuoliai


Šeštadienį į Seirijų kultūros namų salę susirinko gausybė žmonių. Netruko prabėgti dar vieneri metai ir  jau tryliktajame padėkos vakare „Iš širdies į širdį“ džiaugtasi per metus nuveiktais prasmingais darbais, už kuriuos išdalinti gerumo obuoliai. Renginyje dalyvavo Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis su žmona Lina, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Lazdijų rajono savivaldybės Tarybos nariai, bendruomenės nuolatiniai rėmėjai verslininkai Danutė ir Petras Jurkevičiai, Seirijų kraštiečiai, įmonių ir įstaigų vadovai, seniūnaičiai bei krašto žmonės. 


Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras  Margelis tradiciškai apdovanojo Seirijų krašto jaunimą.  Nešiojamąjį kompiuterį įteikė Evelinai ir Inesai Sasnauskaitėms. Šios merginos yra aktyvios ne tik gimtajame Žagarių kaime, bet ir Seirijuose. Mandagios, talentingos, gabios sesės pastebėtos ir A. Žmuidzinavičiaus gimnazijos mokytojų.


Rajono vadovas dėkojo Seirijų seniūnijos seniūnei Česlovai Šmulkštienei už puikiai tvarkomą miestelį ir pavyzdinį bendruomenės sutelkimą gražiems darbams. Ta proga jis turėjo atlikti dar vieną kilnią misiją – įteikti nacionalinio Lietuvos seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ apdovanojimą. Jame Seirijų seniūnija apdovanoja „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ nominacijoje.


Seirijų seniūnijos seniūnė Č. Šmulkštienė džiaugėsi nuoširdžiu ir jaukiu padėkos vakaru ir sveikino šio vakaro bei Lietuvos šimtmečio nominantus. Kalbėdama apie konkurso apdovanojimą pabrėžė, jog medalis yra skirtas visai seniūnijos bendruomenei ir įstaigoms. Seniūnė džiaugėsi, kad bendruomenė turtinga nuoširdžiais ir gerais žmonėmis, kurie kasdien darydami paprastus darbus, sušildo ne vieno žmogaus širdį. Už nuoširdų, su meile, rūpesčiu ir atsakomybe dirbamą darbą ji dėkojo seniūnijos socialinei darbuotojai Violetai Strankauskienei.Gerumo obuoliai šiais metais atiteko Ročkių kaimo šviesuolei Onai Potelienei, vienišus ir ligotus senjorus atjaučiančiai Dalei Rudienei, aktyviam ir paslaugiam Seirijų miestelio, Kaštonų gatvės gyventojui Stasiui Baleženčiui, bendruomenės slaugytojai Irenai Savukynienei ir mokytojai Žanetai Krivonienei.  Šiais metais Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės apdovanotai, dešimtį vaikų užauginusiai Onai Janulevičienei, daugelį metų Socialinės paramos skyriaus vedėja dirbusiai ir daug padėjusiai Seirijų seniūnijai Linai Margelienei, Algirdui Reipai, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktoriui, už naujai atidarytą stambiagabaričių atliekų aikštelę, tautodailininkui, kurio drožybos darbai puošia Seirijų miestelį Juozui Videikai, kunigui Vytautui Prajarai, kuris daug prisidėjo statant, o dabar puoselėjant Kryžių šventovę prie Dusios ežero.  


Jaukiame visos bendruomenės vakare nuoširdžius padėkos žodžius Lazdijų rajono savivaldybės  merui A. Margeliui, Seirijų seniūnei Č. Šmulkštienei, nominantams ir visai bendruomenei išsakė kunigas V. Prajara bei Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, Alytaus regiono atliekų tvarkymo centro direktorius Algirdas Reipa ir kiti svečiai.  


Savo dainomis džiugino solistas Darius Kairys, o po renginio salėje visi buvo kviečiami pabendrauti, metų gerais ir prasmingais darbais pasidžiaugti prie kavos ar arbatos puodelio.                          Lazdijų savivaldybės informacija            www.lazdijai.lt

2018 m. lapkričio 11 d., sekmadienis

Viešnagė

Seirijų seniūnija apdovanota konkurse „Valstybę kuriame mes“


   Lapkričio 6 dieną Vyriausybės rūmų Didžiojoje salėje vyko seniūnijų konkurso „Valstybę kuriame mes“ renginys. Šio konkurso tikslas – sutelkti Lietuvos seniūnijas kultūrinėms, pilietinėms iniciatyvoms, stiprinančioms valstybingumą. Seirijų seniūnija šiame konkurse apdovanota „Už pilietinę iniciatyvą valstybės stiprinimo labui“ .
   Tai didžiulis seniūnijos darbuotojų ir bendruomenės narių ilgamečio darbo, puoselėjant Seirijų miestelį, įvertinimas.


                                                nuotraukos iš Vyriausybės fb paskyros

Skelbimas


2018 m. rugsėjo 30 d., sekmadienis

Renginys

                                 


RUDENS TAKU
 2018

   Ne, tai ne vėjas. Tai atsisveikinančios gervės sparno mosto dvelksmas. Ne, tai ne šalna. Tai sidabro karoliai voratinklių gijose.  Ne, tai ne vienas takelis. Tai dideli ir platūs rudeniškais lapais nubarstyti takai, kuriais iš visų didelės Seirijų seniūnijos miestelių, gyvenviečių, kaimų kaimelių, kas ratuoti, kas pėsčiomis traukė į kultūros namus pasidžiaugti nuveiktais darbais, smagiai pasibūti, su seniai matytais pabendrauti, pasilinksminti.
 Stalai lūžo nuo išradingų šeimininkių paruoštų gardumynų, akis malonino rudeninės kompozicijos. Pats Lazdijų savivaldybės meras A.Margelis savo dalyvavimu pagerbė, šeimas, šiais metais susilaukusias mažylių, dosniai apdovanojo ir visiems gražių žodžių negailėjo. Dar seniūnijos šeimininkė Č. Šmulkštienė sveikinimo žodį tarė ir gražiai besitvarkančius sodybų šeimininkus apdovanojo. O jau dainorių balsų gražumas ir dainų skambumas, šokėjų kojų miklumas.
   Kas nedalyvavot, pažiūrėkit ir kitais metais atvykit. Kas dalyvavot, smagias akimirkas prisiminkit. O kitą rudenį vėl tuo pačiu taku...