2017 m. spalio 22 d., sekmadienis

Skelbimas


Renginys

Seirijų TAU pradeda naujus mokslo metus
   Noras visą gyvenimą semtis žinių, tobulėti ir smagiai praleisti laisvalaikį bendraminčių būryje paskatino Seirijų apylinkių žmones vėl susiburti draugėn į naujų mokslo metų atidarymą Trečiojo Amžiaus Universitete. Susirinkusius sveikino ir sėkmės moksluose linkėjo Seirijų parapijos klebonas S. Bitkauskas, Lazdijų bibliotekos direktorė R. Rudienė ir Lazdijų savivaldybės meras A. Margelis, kuris, kaip visada, atvyko su dovanomis. Šį kartą meras bibliotekai ir TAU padovanojo modernų projektorių ir ekraną. Produktyvių mokslo metų taip pat linkėjo Alytaus TAU rektorė J. Ingelevičienė. Seiriju TAU dekanė A. Bražinskienė  džiaugėsi universiteto studentų noru  mokytis visą gyvenimą ir linkėjo branginti kiekvieną gyvenimo dieną, džiaugtis tuo, ką šiandien turime.
  Po sveikinimo kalbų vakaro vedėja D. Povilanskienė pakvietė pasiklausyti viešnių iš Alytaus  moterų vokalinio ansamblio "Lyra" (vad. E. Pocienė) atliekamų kūrinių, o Seirijų kultūros namų saviveiklininkai - šokėjai ir muzikantai į vakaronę "Pabūkime kartu".
   Didelis AČIŪ merui A. Margeliui už parodytą dėmesį ir labai reikalingą dovaną. Už gėles dėkojame R. ir D. Šedžiams. Už smagiai praleistą vakarą dėkingi esame Seirijų kultūros namų darbuotojams ir saviveiklininkams. Dėkojame visiems prisidėjusiems.
                                                          Seirijų TAU informacija