2015 m. birželio 16 d., antradienis

Renginys

                           SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
     Birželio 15 d. Seirijų bažnyčioje paminėtos kunigo teologijos licenciato  Vito Eidukaičio kunigystės 25-osios metinės. Paminėti jubiliejaus ir pasveikinti gerbiamo klebono susirinko gausus būrys svečių: Seimo narė K. Miškinienė, Lazdijų r. savivaldybės mero pavaduotojas G. Salatka, Vilkaviškio vyskupijos atstovai, aplinkinių parapijų kunigai, kunigo artimieji ir kurso draugai, Virbalio bendruomenės atstovai, Krikštonių ir Seirijų parapijų tikintieji. Seirijų bendruomenės vardu sveikinimo žodį tarė Seirijų seniūnijos seniūnė, Seirijų bendruomenės komiteto pirmininkė Č. Šmulkštienė linkėdama " stiprios sveikatos ir didelės Dievo palaimos, džiaugtis kiekviena Viešpaties duota diena ir nepaliauti dalintis šiuo džiaugsmu su kitais, surasti savyje ir maldoje stiprybės, einant  nelengvu pašaukimo keliu. Ir toliau tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos ir neprarasti stiprybės. Būti išmintingu, drąsiu ir atviru Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas".                
     

                                        Nuotraukų autorė      Lina Sakalauskienė

1 komentaras: