2015 m. birželio 25 d., ketvirtadienis

Renginys


 Lietus Joninių nakties laužo        neužgesino

    Kai negali pakeisti situacijos, tenka keisti požiūrį. Arba aukštakulnius į aulinius, o vasarinius parėdus  į lietpalčius. Vietoj Joninių vainikų, nupintų iš devyniuose laukuose surinktų dvidešimt septynių žolynų, tinka ir skėčiai. Tokia jau ta lietuviška vasara.
   Kitaip ir būti negalėjo - Joninių šventė Seirijuose įvyko. Na ir kas, kad beveik visą laiką merkė lietus. Svarbiausia nusiteikimas ir gera nuotaika. Seiliūnų  laisvalaikio salės kapelos "Savi", grupių "DaFlylk" ir "AEG"  muzikantai ir dainininkai, Seirijų gimnazijos tautinių šokių kolektyvo "Atžalynas" šokėjai davė garo kaip reikiant. Nepasididžiavo - Jonų ir Janinų pasveikinti ir ąžuolų vainikais bei dovanomis varduvininkus pamaloninti į šventę užsuko  Lazdijų r, savivaldybės Tarybos nariai  Jūratė Juodzevičienė ir Ričardas Dulskas, Seirijų seniūnijos seninūnė Č. Šmulkštienė. Gėlių vainiku pasidabinus ir "andarokų paskaišius"  susirinkusius linksmino pati Marceliukė. Visoms linksmybėms dirigavo iškalbingoji vakaro vedėja Daiva Povilanskienė, spėjusi visur: ir loterijos laimingus bilietus paskelbti, ir laimėjimus įteikti, ir su šventės dalyviais pabendrauti.
.  Vakaro smagumus vainikavo didžiulis Joninių laužas ir rėmėjų dovanotas fejerverkų lietus.
   Kuo nuoširdžiausiai dėkojame UAB "Pandora", Seirijų girininkijai, Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazijai. Ačiū tariame Linai Aukštinytei-Macevičienei, Arūnui Žėkui, Tautvydui Jezerskui, Rimvydui Mikelioniui. Ir, žinoma, ačiū visiems atėjusiems.

   Projektas finansuotas iš Dzūkijos VVG įgyvendinamos Lazdijų rajono kaimo plėtros strategijos 2010-2015 m.

                                  nuotraukos  L. Sakalauskienės ir A. Alenskienės

2015 m. birželio 20 d., šeštadienis

Viešnagė

          LANKOME LENKIJOS AUKSINĮ TRIKAMPĮ

  Autobusas atvyko, puikus oras užsakytas. Keliauninkų nuotaika puiki. Ko daugiau ir bereikia sklandžiai kelionės pradžiai. Šiandien mes, Seirijų TAU klausytojai ir jų draugai, keliaujame į tūkstančio ežerų Mozūrijos kraštą Lenkijoje. Pirmasis sustojimas - Gibai, kuriame stūkso ir pokario baisumus primena unikalus paminklas pokariu nužudytiems lenkams atminti.

       Atvykstame į Studeną. Čia ir bažnyčia su savo unikaliu interjeru. 
   Ir Lietuvos Didįjį kunigaikštį Vytautą menantis ąžuolas.


   Čia - popiežiaus Jono Pauliaus II-jo kelias, koplyčia su stebuklinguoju Dievo  Motinos paveikslu (sako, kad čia pasimeldę sergantys pasveiksta, o neregiai praregi), sveikatą ir jaunystę grąžinantis švento vandens šaltinis, popiežiaus Jono Pauliaus II-jo paminklas.


   Nuostabi iškyla laivu po Mozūrijos ežeryną, įspūdingas praplaukimas šliužais, pakerintis pakrančių grožis.
     Aplankėme Vygriuose esantį Kamaldulių vienuolyno kompleksą, kuriame ilsisi vienuolių palaikai, įrengti popiežiaus Jono Pauliaus II-jo apartamentai, kuriuose popiežius apsistojo vizito Lenkijoje metu 1979 m., užlipome į varpinę, iš kurios matyti nuostabi ežeringojo krašto panorama.

  Kelionės finalas - Seinų Bazilika, įdomi jos istorija, glaudžiai susijusi su Lietuva. Čia vyskupu buvo ir yra palaidotas garsusis "Anykščių šilelio" autorius Antanas Baranauskas. Čia - unikali galimybė Seinų centre pastovėti ant Lietuvos žemės lopinėlio.
  Visos kelionės metu mumis rūpinosi, nuobodžiauti neleido ir įdomių istorijų papasakojo lazdijiškis gidas Jonas Malinauskas. Ačiū Jam.
  Už gerą nuotaiką ir sklandžią kelionę dėkojame visiems kartu keliavusiems.
  Iki naujų pasibuvimų kartu.
  
                                                                 Seirijų TAU inf.

2015 m. birželio 16 d., antradienis

Skelbimas


Renginys

                           SIDABRINIS KUNIGYSTĖS JUBILIEJUS
     Birželio 15 d. Seirijų bažnyčioje paminėtos kunigo teologijos licenciato  Vito Eidukaičio kunigystės 25-osios metinės. Paminėti jubiliejaus ir pasveikinti gerbiamo klebono susirinko gausus būrys svečių: Seimo narė K. Miškinienė, Lazdijų r. savivaldybės mero pavaduotojas G. Salatka, Vilkaviškio vyskupijos atstovai, aplinkinių parapijų kunigai, kunigo artimieji ir kurso draugai, Virbalio bendruomenės atstovai, Krikštonių ir Seirijų parapijų tikintieji. Seirijų bendruomenės vardu sveikinimo žodį tarė Seirijų seniūnijos seniūnė, Seirijų bendruomenės komiteto pirmininkė Č. Šmulkštienė linkėdama " stiprios sveikatos ir didelės Dievo palaimos, džiaugtis kiekviena Viešpaties duota diena ir nepaliauti dalintis šiuo džiaugsmu su kitais, surasti savyje ir maldoje stiprybės, einant  nelengvu pašaukimo keliu. Ir toliau tiesti žmogiškumo ir artimo meilės tiltus, nepritrūkti energijos ir neprarasti stiprybės. Būti išmintingu, drąsiu ir atviru Dievo palaimai, kuri paliečia Jūsų kuriančias, dirbančias ir laiminančias rankas".                
     

                                        Nuotraukų autorė      Lina Sakalauskienė