2015 m. gegužės 21 d., ketvirtadienis

Renginys

„Poezijos pavasario 2015“  paukštė nusileido Seirijuose

Poezija kalba tiems, kurie supranta daugiau, negu gali ji pasakyti...
Būtent poezija egzistuoja tam, kad primintų mums paprastą tiesą: turime sielą ir jos poreikių taip pat negalime nepaisyti. Todėl neįsivaizduoju poeto be polėkio, be aistros, be veržimosi į vis naujas dvasios sritis, be nuolatinio nerimo, graužaties, nepasitenkinimo savimi – drauge ir tvirtai tikint, kad net pačiose sunkiausiose situacijose žmogiškumo našta vis dėlto pakeliama. Poetas šiandien – pirmiausia sąžinė, atsakomybė, tauri ir teisinga mintis.
              Būtent tokie poetai ir aplankė šiandieną nediduką Seirijų miestelį. Džiaugėmės galėdami susipažinti ir išgirsti poetų: Vytauto Rubavičiaus, Alvydo Valentos, Vido Morkūno, Tomo S. Butkaus, išeivijos poetės Vitalijos Bogutaitės, skaitovės Irenos Plaušinaitytės skaitomas eiles.
             Vienas iš šio pokalbių apie poeziją su jos kūrėjais susitikimo tikslų ir buvo – praskleisti tą uždangą, už kurios vyksta „slaptasis“ kūrėjo darbas. Suvokti kas gi yra ta poezija? Iš kur ateina poetas, kas lemia jo talento jėgą, paskirtį, tikslą? Koks poezijos ryšys su gyvenimu, su praeities kultūra, su ateitimi?
            Besibaigiant renginiui, dauguma pajutome, kad poezija gali būti žaibolaidis, kuris tarsi žaibą sugeria skausmą ir pyktį. Poezija gali gimti kaip malda, perskrodžianti dangų, atverianti horizontus. Poezija yra tarsi akiniai, parodantys kitą perspektyvą, svetimi batai, kuriuos bandome matuotis kaip savus, kol galiausiai juos taip pranešiojame, kad šie tampa visiškai savi. Juk tik iš žodžių mes pažįstame kitą, žodžiuose ieškome savęs...















   Renginio organizatoriai už pagalbą dėkoja Lazdijų kultūros centro vadovams ir Seirijų padalinio darbuotojams. Taip pat ačiū visiems kitaip prisidėjusiems. Visų Jūsų indėlis yra labai svarbus.
   Tekstas ir nuotraukos - Agnės Bražinskienės.