2015 m. balandžio 13 d., pirmadienis

Renginys

STEBUKLUS KURIAME PATYS

   Prieš gerą dešimtmetį niekas nei gražiausiame sapne nesapnavo, kad apleistas pastatas, buvusi kolūkio pirtis, prisikels naujam gyvenimui. Bet, pasirodo, reikia visai nedaug: svajoti ir labai tikėti tuo, ką darai. 2001 m. birželio 1 d. seirijiškių suburta iniciatyvinė grupė įkūrė nevyriausybinę organizaciją - Seirijų bendruomenės komitetą, kurios vadovu išrinko aktyvią bendruomenės narę, Seirijų seniūnijos seniūnę Č. Šmulkštienę. Nuo 2003 m. šios organizacijos rūpesčiu Seirijų miestelis turi savo simboliką: himną ir herbą. Tais pačiais metais bendruomenė pasinėrė į projektinę veiklą. Pirmaisiais projektais buvo viešinama bendruomenė, įvykdyta keletas kultūrinių projektų. Tačiau labiausiai miestelio bendruomenei trūko socialinių paslaugų. Todėl  2004 m. SADM buvo pateikta paraiška dėl "Seirijų bendruomenės socialinių paslaugų centro įkūrimo". Smagu prisiminti, kad Lazdijų rajone buvome pirmieji pateikę tokią paraišką, gavę finansavimą ir įkūrę socialinių paslaugų centrą.
   Taip atrodė pastatas 2003 m.


O taip įvykdžius projektą 2005 m.


Centras pavadintas "Šilu" ir oficialia atidarytas 2005 m. vasario 10 d. Čia pradėtos teikti socialinės paslaugos. Centrą sudaro du padaliniai: Švaros centras, kuriame teikiamos skalbimo ir asmens higienos paslaugos ir Vaikų dienos centras.
   Susitikimai su tėveliais ir augantis skaičius norinčiųjų gauti socialines paslaugas paskatino dalyvauti 2007 - 2008 m, projektų konkursuose. Gavus finansavimą iš SADM ir savivaldybės, praplėstos pastato patalpos, iškeltas stogas. Įkurtas dar vienas padalinys - Jaunimo centras.


    Nors gyventojų  mažėja, tačiau besinaudojančių centro paslaugomis skaičius nuolat auga. Jei 2005 m paslaugas gavo 175 bendruomenės gyventojai, tai 2014 m. centro paslaugomis naudojosi 468.
   Centras išlaikomas iš 2 proc, gyventojų pajamų mokesčio, pajamų gautų už parduotas paslaugas bei savivaldybės tikslinių lėšų. Norėdami sumažinti pastato išlaikymo kaštus, pasinaudojus priemonės " Kaimo atnaujinimas ir infrastruktūros gerinimas" 2012 - 2013 m programa, pastatas apšiltintas, sutvarkyta aplinka.

  Taigi turime kuo džiaugtis. Centre dirba mokytoja ir socialinė darbuotoja, socialinės darbuotojos padėjėja, savanoriai, organizuojantys užimtumą jaunimui ir kitiems bendruomenės nariams.

    - Mūsų "Šilas" -  tarsi antri namai, kur miela praleisti laiką, smagu su draugu pažaisti, gera būti išklausytam ar gauti gerą patarimą, tiesiog gera čia užaugti ir vėl čia sugrįžti. Svajokime ir kurkime stebuklus patys, - sakė centro koordinatorė Seirijų seniūnijos socialinė darbuotoja Violeta Strankauskienė, "Šilo" dešimtojo gimtadienio iškilmėse. Kaip ir dera, į jaukiai papuoštą centrą susirinko gausus būrys svečių. Tai Lazdijų r. savivaldybės meras A. Margelis, Seirijų parapijos klebonas V. Eidukaitis, LKC direktorius A, Sujeta, Seirijuose veikiančių ugdymo įstaigų vadovai. Ir visi su dovanomis. Meras įteikė padėkas labiausiai prisidėjusioms prie šio centro suklestėjimo: L. Sakalauskienei, Violetai Strankauskienei ir Vilijai Kareivienei. Sveikinimo žodį tarė seniūnė ir bendruomenės komiteto pirmininkė Č. Šmulkštienė.  Savo dainomis, eilėmis ir šokiais susirinkusius apdovanojo Seirijų jaunieji atlikėjai
  Ačiū visiems, prisidėjusiems prie šio centro atsiradimo, augimo. Parėmusiems morališkai ir finansiškai. DIDELIS AČIŪ.
   Pasidžiaukite kartu su mumis.