2015 m. vasario 19 d., ketvirtadienis

Renginys

Rinkimų agitacijos įkarštyje -
paskaita apie savivaldą

   Vasario 18 d. Seirijų TAU klausytojams paskaitą skaitė Vilniaus universiteto Teisės fakulteto dėstytojas, Ateitininkų federacijos pirmininkas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis. Baigęs VU, gilindamas žinias konstitucinės teisės srityje mokslus tęsė Briuselyje, stažavosi Paryžiuje, Florencijoje, Romoje. Pedagogo gyvenimas susietas su savanorystės pagrindu veikiančia Ateitininkų organizacija. Anot dėstytojo, priklausymas jai padeda geriau pažinti save, leidžia savo laisvalaikį skirti kitiems: tiek jaunimui, tiek pagyvenusiems žmonėms.
  2014 m. spalio mėn. Pilietinės visuomenės institutas pradėjo įgyvendinti projektą, kurio tikslas -  paskatinus sąmoningą ir aktyvų piliečių dalyvavimą valstybės viešajame gyvenime, užtikrinti platesnį ir kokybiškesnį jų naudojimąsi  savo pilietinėmis ir politinėmis teisėmis.     Šio projekto dėka dr. V. Vaičaičio   paskaitą apie savivaldą išgirdo ir mūsų studentai. Įdomu buvo sužinoti apie savivaldos ištakas, samprotavimus apie vietos bendruomenių pilietinio sąmoningumo ugdymą ir pilietiškumo svarbą savivaldoje. Klausytojai aktyviai diskutavo, lektorius išsamiai atsakė į rūpimus klausimus, kurių nemažai iškyla artėjant savivaldos rinkimams.
   Už galimybę daugiau sužinoti dėkojame Pilietinės visuomenės institutui  lektoriui V. Vaičaičiui  ir Agnei Markelionytei. Už tai, kad dalyviai jautėsi patogiai, dėkojame Lazdijų kultūros centro direktoriui A. Sujetai ir Seirijų kultūros namų darbuotojams. Ačiū Seirijų gimnazijai, paskolinusiai multimedijos įrangą.