2015 m. vasario 4 d., trečiadienis

Renginiai

 SEIRIJŲ TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETE - PIRMOJI PASKAITA
    
  Simboliška, o kartu ir labai džiugu, kad  gausiam būriui studentų pirmąją paskaitą 
skaitė mūsų kraštietis Kauno Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos mokslų daktaras doc. Vytautas Liesionis, 2014 m. pelnęs  Metų geriausio VDU dėstytojo titulą. Pristatytas kaip puikus savo srities žinovas, įtaigus ir mokantis bendrauti su auditorija lektorius savo paprastumu, įžvalgumu ir žiniomis kaip mat papirko klausytojus. Vietoj planuotos pusantros valandos paskaita tęsėsi beveik tris. Patikėkit, nuobodžiaujančių nebuvo. Paskaitos "Ekonomika - ne man" metu studentai aktyviai dalyvavo diskusijoje kartu bandydami surasti atsakymus į klausimus: kodėl emigruoja mūsų šalies piliečiai ir kokias tai sukelia ekonomines pasekmes, kokią žalą savo ekonomikai darome apsipirkdami kaimyninėse šalyse ir kodėl svarbu pirkti Lietuvoje pagamintą prekę, kokią įtaką mūsų kiekvieno gerovei daro pinigų kiekis šalyje ir jų apyvartos greitis,  kodėl vokiečiai ar norvegai gyvena geriau už mus, kaip svarbu ryžtingai ir motyvuotai priimti sprendimus ir kt. 
   Dėkojame Vytautui už žinias ir tikimės, kad šis susitikimas tikrai nepaskutinis.
     
    Į paskaitą studentai rinkosi gerokai anksčiau. Tai buvo ir pirmasis Seirijų TAU  visuotinis narių susirinkimas, kurio metu išrinktas pirmininkas ir taryba. Seirijų TAU vienija per 90 narių, pirmininke vienbalsiai išrinkta Agnė Bražinskienė, idėjos sumanytoja ir puoselėtoja.
   Seirijų TAU yra Alytaus Trečiojo amžiaus universiteto padalinys, nepolitinė, pelno nesiekianti, savanoriška organizacija savo veikla padedanti įvairaus amžiaus žmonėms geriau integruotis į visuomenę, skatinanti jų efektyvų, produktyvų ir turiningą gyvenimą, palaikanti jų darbingumą, fizinį aktyvumą, kelianti žinių bei kultūros lygį, apsikeičianti gyvenimo patirtimi, palaikanti sveikatą.  Vieni svarbiausių šios organizacijos uždavinių yra skatinti bendradarbiavimą tarp kartų, organizuoti paskaitas, konferencijas, seminarus ir susitikimus su Lietuvos ir užsienio specialistais, gydytojais ir visuomenės veikėjais, padėti tikslingai praleisti laisvalaikį, propaguoti kūno kultūrą bei sportą, skatinti žmonių aktyvų dalyvavimą visuomenės nuomonės formavimo ir sprendimo priėmimo procesuose, palaikyti ryšius su nevyriausybinėmis ir vyriausybinėmis organizacijomis.
    Taigi apibendrinant: tikslai iškelti, ryžto įgyvendinanti juos, visų pastangas suvienijus, tikrai užteks. Belieka palinkėti visiems studentams trokšti kuo daugiau sužinoti, žinias sėkmingai pritaikyti, nepasididžiuoti - sava patirtimi pasidalinti.
    Už renginiui suteiktas patalpas dėkojame Lazdijų kultūros centro direktoriui A. Sujetai.

                                                                                                          Seirijų TAU atstovė žiniasklaidai
                                                                                                                                     Aušra Alenskienė