2015 m. sausio 29 d., ketvirtadienis

Skelbimas

ALYTAUS TREČIOJO 
AMŽIAUS UNIVERSITETO     
SEIRIJŲ PADALINIO

2015 metų vasario mėnesio

UŽSIĖMIMŲ GRAFIKAS

1. Vasario mėn. 4 d. 16val. visuotinis studentų susirinkimas. Dalyvauja tik studentai.
2. Vasario mėn. 4 d. 17val. paskaita „Ekonomika ne man“. Lektorius VDU doc. dr. Vytautas Liesionis. Gali dalyvauti visi norintys.
3. Vasario mėn. 18 d. 17val. diskusija tema „Savivalda Lietuvoje“. Diskusiją moderuos Pilietinės visuomenės instituto diskusijų klubo „CIVITAS“ lektorius, Ateitininkų federacijos pirmininkas, VU Teisės fakulteto dėstytojas doc. dr. Vaidotas Vaičaitis.
4.Informacinio raštingumo mokymai kiekvieną ketvirtadienį nuo 9 iki 11val. Seirijų viešojoje bibliotekoje. Konsultuoja bibliotekininkė Agnė Bražinskienė. Kviečiami visi norintys pramokti ar patobulinti savo įgūdžius.