2015 m. sausio 22 d., ketvirtadienis

Renginiai

 KAI MES BŪSIME 
VĖL STUDENTAIS

   -Svajonės turi tokią savybę - ima kartais ir išsipildo. Šiai svajonei užauginti ir paversti tikrove prireikė net  kelerių metų, - kalbėdama Seirijų Trečiojo amžiaus universiteto (TAU) atidarymo iškilmėse, sakė Agnė Bražinskienė, šio universiteto Seirijuose iniciatorė ir vadovė.
   Renginį   savo apsilankymu pagerbė būrys garbių svečių: Alytaus TAU atstovai, Lazdijų rajono meras A. Margelis, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas J. Gudžiauskas, Seirijų seniūnė Č. Šmulkštienė ir kt.
  Būsimiems studentams ir svečiams Alytaus TAU vadovai J. Ingelevičienė, O. Korlienė, L. Sviderskienė, J.Petreikis, B. Savickienė, A. Sviderskienė nuotaikingai papasakojo apie  universiteto veiklą. Įdomu tai, kad daugelis svečių iš Alytaus yra vienaip ar kitaip yra susiję su Seirijais.
.  Susirinkusiųjų širdis glostė Luksnėnų kaimo bendruomenės moterų ansamblio "Alasėlis"( vad. Genovaitė Švabienė) dainuojamos dainos. Visų atliktų dainų ( kaip ir Seirijų himno) tekstus bei muziką parašė pati Genovaitė, beje, irgi kilusi nuo Seirijų krašto.
   Vakaras tęsėsi bendraminčių būryje. Gerą nuotaiką dovanojo Seiliūnų liaudiškos muzikos kapela "Savi".
    Renginį padėjo organizuoti Seirijų kultūros namų darbuotojai. Daug prisidėjo būsimieji universiteto lankytojai ir šiaip neabejingi. Lazdijų kultūros centras suteikė galimybę naudotis kultūros namų patalpomis. AČIŪ visiems. O pats didžiausias AČIŪ bibliotekininkei Agnei, surinkusiai visus ir draugėn subūrusiai.
   Už suteiktas žinias ir palaikymą dėkingi Alytaus TAU vadovams.
   Kaip ir visi atidaryme kalbėję, linkim niekados nenumalšinti žinių troškulio, patiems aktyviai dalyvauti ir kitus paraginti. Jei kas norėtų Seirijų TAU paremti - maloniai prašom, būsim labai dėkingi.
    Visa informacija apie Seirijų TAU veiklą bus talpinama www.seirijai.com , ją rasite ir bibliotekoje, o taip pat ir Facebook .