2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis

Renginiai

IR TAIP KASMET. TAIP BUVO IR TAIP BUS...

                       
Einu tamsoj per tirštą  tirštą rūką...
Ryškėja kontūrai. Kas tai...?
Ryškėja neprabangūs siluetai,
Rasoti medžiai, tvorų nubėga statiniai...
Einu per tirštą, šaltą rūką,
O širdyje plevena šiluma-
Seirijai mano, rudens skraiste įsisupę,
Seirijai mano – vieta pasaulyje viena tokia sava..
Einu tamsoj – iš praeities išnyra:
Gatvelės grįstos tašais akmenų,
Ant šulinio svirties mėnulis supas   Ir širdyje – jauku, šviesu.
Einu – Seirijai šviečia-
Ir pakeleiviui būtų nebaugu,
O aš namo einu – Seirijai kviečia...
Ir taip kaskart, kasmet,
Taip buvo ir taip bus...
          ( Daiva Povilanskienė)
                
 Taip jau sutapo, kad šiemet seirijiškiai ir miestelio svečiai susirinko į dvigubą šventę: kultūros namų atidarymo iškilmes ir Seirijų bendruomenės komiteto organizuojamą  tradicinį  devintąjį  Padėkos vakarą.
  Vakaras prasidėjo iškilminga kultūros namų  ir bibliotekos atidarymo ceremonija. Simbolinę juostą perkirpo Lazdijų rajono meras A. Margelis ir UAB "LitCon"atstovas Romualdas Kliukas. VšĮ "Lazdijų kultūros centras" direktoriui Arūnui Sujetai  buvo įteiktas simbolinis raktas. Pastatą pašventino Seirijų parapijos klebonas Vitas Eidukaitis.
   
   - Jau devintą kartą susirinkome į tradicinį Padėkos vakarą. Šių metų sunkiai pakeliamas  darbų karštis, žmonių aktyvumu pulsuojanti gaiva, meilės ir kantrybės šiluma išaugino ir subrandino gausybę gerumo obuolių, kuriuos nieko nelaukdami ir pradėkime dalinti, - kreipėsi į vakaro svečius Lina Sakalauskienė. O obuolių tikrai daug. Jie įteikti kultūros namų rekonstrukcijos projektą kuravusiems Lazdijų savivaldybės  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai Rasai Kazlauskienei ir VšĮ "Lazdijų kultūros centras" direktoriui Arūnui Sujetai, Lazdijų dekanato dekanui Metelių parapijos klebonui Vytautui Prajarai - už kultūros puoselėjimą, rūpinimąsi Metelių kaimo gyventojų gerove. Už Metelių parapijos salės renovacijos, Seirijų gimnazijos sporto aikštyno įrengimo, Seirijų vaikų darželio aplinkos sutvarkymo ir paslaugų centro "Šilas" apšiltinimo projektų administravimą Gerumo obuoliai įteikti Dzūkijos VVG komandai ( Sandrai Sinkevičienei, Virginijai Mazėtienei, Živilei Šatienei, Edgarui Gardziulevičiui, Mariui Varneliui). Neliko nepagerbti ir didžiųjų projektų statybos ir renovacijos darbus atlikę rangovai - tai UAB "Algraižė" direktorius Sigitas Raškauskas bei  UAB "LitCon" atstovai Romualdas Kliukas ir Ernestas Grigūnas. Pagerbti ir aktyvūs, kūrybiški bendruomenės nariai: Virginija Kardokienė, Janina Kaminskienė, Aušra Alenskienė, Aldona Ribinskienė, Lina Sakalauskienė, Antanas Masionis. Už pagalbą ir meilę tiems kuriems sunku  Gerumo obuoliais apdalintos Anelė Steponėnienė ir Lina Valiukevičienė. Už dalykiškumą. geranoriškumą, rūpestį apdovanoti Seimo narė Kristina Miškinienė ir Lazdijų rajono meras Artūras Margelis. 
   Seirijų gimnazijai už geriausiai tvarkomą mokyklos teritoriją Lietuvoje Lazdijų meras įteikė savivaldybės dovaną - traktorių vejai prižiūrėti.
    Visus susirinkusius atliekamomis dainomis, neišsenkančia energija žavėjo Kauno muzikinio teatro solistės  Rasa Juzukonytė, Raimonda Talat-Kelpšaitė ir Nomeda Vilkanauskaitė. Romantišką nuotaiką dovanojo jauni atlikėjai Simona Alksninytė ir Vytautas Sakalauskas. Renginį vedė nuolatinė Padėkos vakarų organizatorė bei siela Lina Sakalauskienė ir Lazdijų kultūros centro darbuotojas Arūnas Maciulevičius.
   Vakaras tęsėsi prie arbatos puodelio. Čia netrūko nei gražaus bendravimo, nei smagios muzikos, nei skanių užkandžių.
   Už koncertą ir kad viskas taip puikiai pavyko dėkojame rėmėjams UAB "Algraižė" ,UAB "LitCon", nuolatiniams renginių rėmėjams UAB "Pandora", verslininkams Birutei ir Petrui Jurkevičiams, Tomui Urbonavičiui. Taipogi dėkojame Seirijų bendruomenės aktyvui, seniūnaičiams, visiems , pervedantiems 2% gyventojų pajamų mokesčio ir kitaip prisidedantiems. Ačiū tariame VšĮ "Lazdijų kultūros centras" darbuotojams.
 Ir, žinoma, AČIŪ Jums visiems, taip gausiai atėjusiems, dalyvavusiems,palaikiusiems.
Dar nuotraukų galima pažiūrėti čia ir čia