2014 m. lapkričio 21 d., penktadienis

Skelbimas


 Pririnksim Jums pintinę obuolių,
 Ne bet kokių - gerumo išaugintų,
Širdies ir rankų šiluma nokintų,
Atnešim Jums pintinę pilną GERUMO OBUOLIŲ.


Gruodžio 6 d. 18 val.
Seirijų kultūros namų didžiojoje salėje

PADĖKOS VAKARAS
 ir
NAUJAI RENOVUOTŲ KULTŪROS NAMŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Padėkos vakaro dalyvius linksmins  „TRYS PANTEROS“
( Kauno muzikinio teatro solistės -Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Rasa Juzukonytė, Nomeda Vilkanauskaitė.)
 Muzikinius kūrinius dovanos smuikininkė Simona Alksninytė,
jai akompanuos  Vytautas Sakalauskas. 


  Po koncerto bus galima apžiūrėti atnaujintas patalpas, kuriose savo veiklą plėtos kultūros darbuotojai, biblioteka. Pageidaujantieji galės dalyvauti Gerumo vakarienėje ir pabendrauti prie švediško stalo.
                                                Renginio organizatoriai:
                         Seirijų bendruomenės komitetas, Lazdijų kultūros centras
     
  Tai bus devintasis Padėkos vakaras. O viskas  prasidėjo gana seniai  - 2006 metais. Mintis pagerbti ir Gerumo obuoliais apdalinti Seirijų bendruomenės žmones kilo niekad idėjų nestokojančioms Seirijų seniūnijos seniūnei Česlavai Šmulkštienei ir seniūnės pavaduotojai 
Linai Sakalauskienei. 
  Per visus šiuos metus įteikta per 120 Gerumo obuolių. Jais apdovanoti žmonės, kasdieniniais darbais puošiantys savo kraštą, rūpesčiu ir geranoriškumu besidalijantys su aplinkiniais, aktyvūs bendruomenės nariai ir rėmėjai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, padėję įgyvendinti Seirijams svarbius projektus. Tradiciškai vakaruose dalyvauja daug garbių svečių:dvasininkų, rajono valdžios atstovų ir kraštiečių,  savo darbais garsinančių Seirijus.
   Padėkos vakarų dalyvius linksmino ansamblis "Ainiai", operos solistai Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, dainininkės Birutė Dambrauskaitė ir Lina Urnikytė, Kauno muzikinio teatro solistų "Baritonų trio", styginių kvartetas, eiles skaitė aktorius Antanas Šurna.
   Kiekvieną kartą visi kviečiami Gerumo vakarienei.
   Kartu prisiminkime  jau vykusių vakarų akimirkas.
    Nuotraukomis iš savo archyvo pasidalino ir apie Padėkos vakarus papasakojo Lina Sakalauskienė.
    Apie 2011 m. vykusį renginį galite paskaityti čia