2014 m. lapkričio 21 d., penktadienis

Skelbimas


 Pririnksim Jums pintinę obuolių,
 Ne bet kokių - gerumo išaugintų,
Širdies ir rankų šiluma nokintų,
Atnešim Jums pintinę pilną GERUMO OBUOLIŲ.


Gruodžio 6 d. 18 val.
Seirijų kultūros namų didžiojoje salėje

PADĖKOS VAKARAS
 ir
NAUJAI RENOVUOTŲ KULTŪROS NAMŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Padėkos vakaro dalyvius linksmins  „TRYS PANTEROS“
( Kauno muzikinio teatro solistės -Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Rasa Juzukonytė, Nomeda Vilkanauskaitė.)
 Muzikinius kūrinius dovanos smuikininkė Simona Alksninytė,
jai akompanuos  Vytautas Sakalauskas. 


  Po koncerto bus galima apžiūrėti atnaujintas patalpas, kuriose savo veiklą plėtos kultūros darbuotojai, biblioteka. Pageidaujantieji galės dalyvauti Gerumo vakarienėje ir pabendrauti prie švediško stalo.
                                                Renginio organizatoriai:
                         Seirijų bendruomenės komitetas, Lazdijų kultūros centras
     
  Tai bus devintasis Padėkos vakaras. O viskas  prasidėjo gana seniai  - 2006 metais. Mintis pagerbti ir Gerumo obuoliais apdalinti Seirijų bendruomenės žmones kilo niekad idėjų nestokojančioms Seirijų seniūnijos seniūnei Česlavai Šmulkštienei ir seniūnės pavaduotojai 
Linai Sakalauskienei. 
  Per visus šiuos metus įteikta per 120 Gerumo obuolių. Jais apdovanoti žmonės, kasdieniniais darbais puošiantys savo kraštą, rūpesčiu ir geranoriškumu besidalijantys su aplinkiniais, aktyvūs bendruomenės nariai ir rėmėjai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, padėję įgyvendinti Seirijams svarbius projektus. Tradiciškai vakaruose dalyvauja daug garbių svečių:dvasininkų, rajono valdžios atstovų ir kraštiečių,  savo darbais garsinančių Seirijus.
   Padėkos vakarų dalyvius linksmino ansamblis "Ainiai", operos solistai Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, dainininkės Birutė Dambrauskaitė ir Lina Urnikytė, Kauno muzikinio teatro solistų "Baritonų trio", styginių kvartetas, eiles skaitė aktorius Antanas Šurna.
   Kiekvieną kartą visi kviečiami Gerumo vakarienei.
   Kartu prisiminkime  jau vykusių vakarų akimirkas.
    Nuotraukomis iš savo archyvo pasidalino ir apie Padėkos vakarus papasakojo Lina Sakalauskienė.
    Apie 2011 m. vykusį renginį galite paskaityti čia


2014 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis

Viešnagė

                   JAUKUS VAKARAS SOSTINĖJ


Antanas Kudzys
Romas Sadauskas
  Kaip ir žadėjom: dalinamės lauktuvėmis. Iš pačioje sostinės širdyje, Vilniaus senamiestyje, esančių Vilniaus mokytojų namų parvežėm. Dalyvavom ten pakviesti renginio "Viešnagėn pas Vilniaus dzūkulius" organizatorių. Vietoj  pusantros planuotos net tris valandas vykęs renginys tikrai neprailgo. Mokytojų namų svetainė vos sutalpino visus norinčius: ir žemiečius, ir šiaip mylinčius bei prisimenančius Seirijus. Visas vakaras buvo skirtas knygos "Seirijų praeitis ir dabartis" I dalies pristatymui. Vakarą pradėjo tikras dzūkas nuo Kapčiamiesčio, kultūros darbuotojas ir poetas Juozas Žitkauskas ,o vedė knygos sudarytoja, Seirijų apylinkėse anksčiau gyvenusi, lituanistė Lionė Lapinskienė, kuri paklausta kaip kilo mintis suguldyti Seirijų istoriją knygos puslapiuose atsakė paskaitydama knygos nugarėlėje įspaustus žodžius: "Nuo Vaikystės kalvos vieną ramų rugpjūčio vakarą pažvelgiau į 500 metų istoriją turinčius SEIRIJUS, įsikūrusius septynių kelių vingiuose ir įspūdingų ežerų glėby, kilo mintis ne vieną dešimtį šiame krašte gimusių, užaugusių ar gyvenusių žmonių pakviesti susitikti knygos puslapiuose..." 
Juozas Adomonis
   Vakare dalyvavo ir savo prisiminimais dalinosi  žmonės, lyg nužengę iš knygos puslapių: profesorius keramikas Juozas Adomonis, rašytojas Romas  Sadauskas, akademikas Antanas Kudzys, daug kitų Seirijų kraštui svarbių žmonių. Seirijų gimnaziją gražiai pristatė jos direktorė Žita Ščerbetkienė. Buvo dalinamasi ne tik prisiminimais. Susirinkusiems dainavo Danielius Sadauskas, akomponavo kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė.
 Seirijiškiai nuvažiavo ne tuščiomis. Gerą nuotaiką susirinkusiems dovanojo gimnazijos mergaičių ansamblis bei kantri šokių grupė, kultūros namų moterų vokalinis ansamblis "Šilas" ir tris dešimtmečius gyvuojantis moterų etnografinis ansamblis.

2014 m. lapkričio 2 d., sekmadienis

Viešnagė

VYKSTAM
VIEŠNAGĖN PAS
VILNIAUS DZŪKULIUS

   Lapkričio 4 d. Vilniaus mokytojų namuose vyks vakaras iš ciklo " Viešnagėn pas Vilniaus dzūkulius". Šį kartą renginys skirtas Seirijų kraštui ir jo istorijai. Knygą "Seirijų praeitis ir dabartis" I dalį pristatys jos sudarytoja lituanistė Lionė Lapinskienė. Svečiuosis solistas Danielius Sadauskas, kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė, daug garbių  ir Seirijų kraštui be galo svarbių mokslo žmonių: akad. Antanas Kudzys, prof. Juozas Adomonis, dr. Aldona Vasiliauskienė, doc. dr. Elena Marcelionienė, dr. Vilija Ragaišienė.
   Jei renginys apie Seirijus, tai kaipgi be mūsų. Sostinės dzūkų aplankyti  ir apie Seirijus papasakoti vyks mūsų parapijos klebonas teol. lic. Vitas Eidukaitis, gimnazijos direktorė Zita Ščerbetkienė. Susirinkusiems gerą nuotaiką dalins gimnazijos mergaičių ansamblis (vad. Daiva Kazlauskienė) ir kantri šokių kolektyvas ( vad. Germina Ptašnykienė), moterų etnografinis ansamblis (vad. Nijolė Lepeškienė) ir kultūros namų moterų ansamblis "Šilas" (vad. Vytautas Rutkauskas). Laukiami visi mylintys, prisimenantys Seirijų kraštą. 
   Susibūrimas vyks 18 val. Vilniaus mokytojų namų svetainėje.
   Vilniškiams vežam gerą nuotaiką, o lauktuvių parvešim visą glėbį įspūdžių, kuriais su Jumis būtinai pasidalinsim. 
   Pasimatysim...