2014 m. liepos 18 d., penktadienis

Sveikinimas  
   Mieli abiturientai,
  Jūs tokie jauni, gražūs, žavūs, drąsūs. Ir nenustokit tokiais būti. Nenustokit svajoti, džiaugtis, mylėti. Niekada nebijokit. Nes baimė, kad nepasiseks, svajones padaro nepasiekiamas. 
  Prieš gėrį klupkit. Prieš prievartą nesudrebėkit. Visa širdim į savo tikslą eikit, trumpam sustodami tik ant gimtinės slenksčio.

    Dėkui, kad buvot aktyvūs bendruomenės nariai: šokot, dainavot, sportavot, visur kur dalyvavot, miestelį ir savo mokyklą garsinot. 
   Didžiuojamės Tautvydu Sabestinu, gavusiu aukščiausią chemijos egzamino įvertinimą.
   Džiaugiamės visų Jūsų pasiekimais. 
  Už nuoširdų bendradarbiavimą ir pagalbą parapijos gyvenime parapijos klebonas Vitas Eidukaitis dėkoja Jokūbui Jurčiukoniui.
   Didelės sėkmės Jums ir smagios Išleistuvių šventės.  Nepamirškit, kad Seirijuos visad esat laukiami