2014 m. birželio 22 d., sekmadienis

Sveikinimas

Šią vasaros naktį trumpiausią, Joninių,
Skubėkim pasveikint Jonų ir Janinų.
Sveikatos ir laimės mes Jiems palinkėsim,
Pakelsim po taurę visi, kas galėsim
Po laužo liepsnelę Joninių nakties
Įžiebsim ir savo kertelėj širdies.
Rasų lietumi savo veidą nuprausim,  
Praėjusių metų naštos nebejausim.
Ugnelė Joninių krūtinėj liepsnos,
Padūksim, pašoksime ligi aušros.
Te žvaigždės pažirę trumpiausios nakties,
Atneš po mažytę švieselę vilties.