2014 m. gruodžio 30 d., antradienis

Renginiai

                                      TARPUŠVENČIO PASIBUVIMAI

    Kalėdų Senelis nepamiršo darželio nelankančių seniūnijos vaikučių, kuriuos, pirmadienį sukvietęs į kultūros namus, apdalino dovanėlėmis. Mažieji Seneliui atsidėkojo savo šypsenomis, dainelėmis ir eilėraštukais. 
    Tos pačios dienos pavakarę šeimos rinkosi į vakaronę " Kalėdos - šeimos šventė". Linksmybių čia tikrai netrūko. Kultūros namų vaikų dramos kolektyvas parodė vaidinimą K. Kubilinsko pasaką "Strakaliukas ir Makaliukas". Šokių mokytojos Eglės Lepeškienės auklėtiniai pradžiugino pramoginiu šokiu "Čia čia čia". Susirinkusiems dainas dovanojo moterų ansambliai, vyrų duetas. Pakiliai nuteikė naujametiniai vaikų palinkėjimai tėveliams. Vakaro dalyvių komandos aktyviai dalyvavo įvairiose rungtyse, žaidimuose. Žodžiu, smagu buvo. Pasižiūrėkit ir Jūs...2014 m. gruodžio 22 d., pirmadienis

Renginiai


Vaikų darželį ,,Žibutė“ jau aplankė Kalėdų Senelis

                      Besisukantis laiko ratas pradėjo skaičiuoti paskutines 2014 – ųjų metų dienas. Dabar tas metas, kai įvairiose organizacijose, įstaigose rengiamos senųjų metų palydėtuvės ir naujųjų sutiktuvės, prisimenamos ir bene gražiausių metų švenčių – Šventų Kalėdų – tradicijos ir jų prasmė. O kokios metų pabaigos šventės be Kalėdų Senelio?
                    Tikriausiai aplankyti vieną iš pirmųjų įstaigų Lazdijų rajone Kalėdų Senelis pasirinko Seirijų vaikų lopšelį – darželį ,,Žibutė“. Čia gruodžio 18 dieną buvo surengta kalėdinė popietė darželinukams bei jų tėveliams ir kitiems šeimos nariams. Su gausybe dovanų atkeliavus Kalėdų Seneliui, prasidėjo šventė. Kaip ir kasmet, taip ir šiemet auklėtojos su mažaisiais parengė šiltą ir gražią programėlę. Patys mažiausieji dainavo nuotaikingas daineles, o vyresnieji pastatė spektakliuką ,,Lauk – ateis, paremtą bibliniais motyvais. Buvo malonu stebėti mažuosius aktorius, kruopščiai ir iš širdies atliekančius savo vaidmenis. Tai ilgų repeticijų ir beribės auklėtojų kantrybės rezultatas.
                  Už gražų pasirodymą, žaidimus ir šokius kartu su Seneliu, pastarasis iš savo didelio maišo traukė vieną po kitos kalėdines dovanėles. Mažieji darželinukai apspitę Kalėdų Senelį nekantriai laukė saldžių staigmenų. Šiais metais vaikučiai gavo vardines dovanėles. Kartu su saldainių maišeliu kiekvienam darželio auklėtiniui dar buvo įteiktas ir žaisliukas. Šią staigmeną visiems vaikams parengė vieno auklėtinio tėveliai. Ačiū jauniems tėveliams už parodytą sektiną pavyzdį, kaip galima kurti Kalėdų dvasią kiekvienam iš mūsų.
                      Popietei dar daugiau šventiškumo teikė ir renginio vieta. Šiemet Seirijų kultūros namų vadovai darželio ,,Žibutė“ auklėtinius susitikti su Kalėdų Seneliu pakvietė į renovuotą ir visiškai neseniai atidarytą išgražėjusią kultūros namų erdvę. Buvo jauku ir gera šiltoje ir dar dažais kvepiančioje salėje kartu su savo vaikais išgyventi artėjančių švenčių dvasią. Mažųjų programėlę stebėjo ir gražiu spektakliuku pasidžiaugė kultūros namų direktorė Asta Labalaukienė.
                      Malonu, kada geranoriškumo ir altruistiškumo pagrindu kuriami maži stebuklai, tik patvirtinantys teiginį, kad pakiliai nuotaikai nebūtinos ryškios afišos ir skambios frazės. Geranoriškumo bei žmogiškojo faktoriaus principu pagrįstas ir darželio ,,Žibutė“ ugdymo procesas. Šioje įstaigoje kiekvienas vaikas sulaukia tinkamo dėmesio, darželio darbuotojos padaro kur kas daugiau, negu nurodyta jų pareigybinėse instrukcijose. Artėjančių Šventų Kalėdų ir Naujųjų metų proga direktorei Rimai, auklėtojoms Jurgitai, Romai, Vidai, Almai, virėjai Zitai, auklytėms ir visiems ,,Žibutės“ darbuotojams linkime skalsaus Kūčių stalo, Aukščiausiojo palaimos ir darnos šeimoje.


Šventėje dalyvavo, nuotraukas padovanojo ir gražiai viską papasakojo Ilma Bagdonienė
2014 m. gruodžio 17 d., trečiadienis

SKELBIMAS

              KALĖDŲ SENELIS kviečia nelankančius
              darželio Seirijų  seniūnijos vaikučius
              susitikti gruodžio 29 dieną 11  val.
              Seirijų kultūros namuose.
         

**************************************** 
Gruodžio   29   d,   visus  kviečame į
vakaronę  „ KALĖDOS-ŠEIMOS ŠVENTĖ“.
Pavakarosim. Pasilinksminsim.
         ( Vaišės suneštinės)
 Pradžia  17    val. kultūros namuose.

2014 m. gruodžio 12 d., penktadienis

Pasidžiaukim

 SEIRIJAI paskelbti geriausiai        tvarkoma gyvenamąja vietove 
 Lazdijų rajone 2014 metais.            

Kuo nuoširdžiausias AČIŪ visiems prisidedantiems.

2014 m. gruodžio 8 d., pirmadienis

Renginiai

IR TAIP KASMET. TAIP BUVO IR TAIP BUS...

                       
Einu tamsoj per tirštą  tirštą rūką...
Ryškėja kontūrai. Kas tai...?
Ryškėja neprabangūs siluetai,
Rasoti medžiai, tvorų nubėga statiniai...
Einu per tirštą, šaltą rūką,
O širdyje plevena šiluma-
Seirijai mano, rudens skraiste įsisupę,
Seirijai mano – vieta pasaulyje viena tokia sava..
Einu tamsoj – iš praeities išnyra:
Gatvelės grįstos tašais akmenų,
Ant šulinio svirties mėnulis supas   Ir širdyje – jauku, šviesu.
Einu – Seirijai šviečia-
Ir pakeleiviui būtų nebaugu,
O aš namo einu – Seirijai kviečia...
Ir taip kaskart, kasmet,
Taip buvo ir taip bus...
          ( Daiva Povilanskienė)
                
 Taip jau sutapo, kad šiemet seirijiškiai ir miestelio svečiai susirinko į dvigubą šventę: kultūros namų atidarymo iškilmes ir Seirijų bendruomenės komiteto organizuojamą  tradicinį  devintąjį  Padėkos vakarą.
  Vakaras prasidėjo iškilminga kultūros namų  ir bibliotekos atidarymo ceremonija. Simbolinę juostą perkirpo Lazdijų rajono meras A. Margelis ir UAB "LitCon"atstovas Romualdas Kliukas. VšĮ "Lazdijų kultūros centras" direktoriui Arūnui Sujetai  buvo įteiktas simbolinis raktas. Pastatą pašventino Seirijų parapijos klebonas Vitas Eidukaitis.
   
   - Jau devintą kartą susirinkome į tradicinį Padėkos vakarą. Šių metų sunkiai pakeliamas  darbų karštis, žmonių aktyvumu pulsuojanti gaiva, meilės ir kantrybės šiluma išaugino ir subrandino gausybę gerumo obuolių, kuriuos nieko nelaukdami ir pradėkime dalinti, - kreipėsi į vakaro svečius Lina Sakalauskienė. O obuolių tikrai daug. Jie įteikti kultūros namų rekonstrukcijos projektą kuravusiems Lazdijų savivaldybės  Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotojai Rasai Kazlauskienei ir VšĮ "Lazdijų kultūros centras" direktoriui Arūnui Sujetai, Lazdijų dekanato dekanui Metelių parapijos klebonui Vytautui Prajarai - už kultūros puoselėjimą, rūpinimąsi Metelių kaimo gyventojų gerove. Už Metelių parapijos salės renovacijos, Seirijų gimnazijos sporto aikštyno įrengimo, Seirijų vaikų darželio aplinkos sutvarkymo ir paslaugų centro "Šilas" apšiltinimo projektų administravimą Gerumo obuoliai įteikti Dzūkijos VVG komandai ( Sandrai Sinkevičienei, Virginijai Mazėtienei, Živilei Šatienei, Edgarui Gardziulevičiui, Mariui Varneliui). Neliko nepagerbti ir didžiųjų projektų statybos ir renovacijos darbus atlikę rangovai - tai UAB "Algraižė" direktorius Sigitas Raškauskas bei  UAB "LitCon" atstovai Romualdas Kliukas ir Ernestas Grigūnas. Pagerbti ir aktyvūs, kūrybiški bendruomenės nariai: Virginija Kardokienė, Janina Kaminskienė, Aušra Alenskienė, Aldona Ribinskienė, Lina Sakalauskienė, Antanas Masionis. Už pagalbą ir meilę tiems kuriems sunku  Gerumo obuoliais apdalintos Anelė Steponėnienė ir Lina Valiukevičienė. Už dalykiškumą. geranoriškumą, rūpestį apdovanoti Seimo narė Kristina Miškinienė ir Lazdijų rajono meras Artūras Margelis. 
   Seirijų gimnazijai už geriausiai tvarkomą mokyklos teritoriją Lietuvoje Lazdijų meras įteikė savivaldybės dovaną - traktorių vejai prižiūrėti.
    Visus susirinkusius atliekamomis dainomis, neišsenkančia energija žavėjo Kauno muzikinio teatro solistės  Rasa Juzukonytė, Raimonda Talat-Kelpšaitė ir Nomeda Vilkanauskaitė. Romantišką nuotaiką dovanojo jauni atlikėjai Simona Alksninytė ir Vytautas Sakalauskas. Renginį vedė nuolatinė Padėkos vakarų organizatorė bei siela Lina Sakalauskienė ir Lazdijų kultūros centro darbuotojas Arūnas Maciulevičius.
   Vakaras tęsėsi prie arbatos puodelio. Čia netrūko nei gražaus bendravimo, nei smagios muzikos, nei skanių užkandžių.
   Už koncertą ir kad viskas taip puikiai pavyko dėkojame rėmėjams UAB "Algraižė" ,UAB "LitCon", nuolatiniams renginių rėmėjams UAB "Pandora", verslininkams Birutei ir Petrui Jurkevičiams, Tomui Urbonavičiui. Taipogi dėkojame Seirijų bendruomenės aktyvui, seniūnaičiams, visiems , pervedantiems 2% gyventojų pajamų mokesčio ir kitaip prisidedantiems. Ačiū tariame VšĮ "Lazdijų kultūros centras" darbuotojams.
 Ir, žinoma, AČIŪ Jums visiems, taip gausiai atėjusiems, dalyvavusiems,palaikiusiems.
Dar nuotraukų galima pažiūrėti čia ir čia2014 m. lapkričio 21 d., penktadienis

Skelbimas


 Pririnksim Jums pintinę obuolių,
 Ne bet kokių - gerumo išaugintų,
Širdies ir rankų šiluma nokintų,
Atnešim Jums pintinę pilną GERUMO OBUOLIŲ.


Gruodžio 6 d. 18 val.
Seirijų kultūros namų didžiojoje salėje

PADĖKOS VAKARAS
 ir
NAUJAI RENOVUOTŲ KULTŪROS NAMŲ ATIDARYMO ŠVENTĖ

Padėkos vakaro dalyvius linksmins  „TRYS PANTEROS“
( Kauno muzikinio teatro solistės -Raimonda Tallat-Kelpšaitė, Rasa Juzukonytė, Nomeda Vilkanauskaitė.)
 Muzikinius kūrinius dovanos smuikininkė Simona Alksninytė,
jai akompanuos  Vytautas Sakalauskas. 


  Po koncerto bus galima apžiūrėti atnaujintas patalpas, kuriose savo veiklą plėtos kultūros darbuotojai, biblioteka. Pageidaujantieji galės dalyvauti Gerumo vakarienėje ir pabendrauti prie švediško stalo.
                                                Renginio organizatoriai:
                         Seirijų bendruomenės komitetas, Lazdijų kultūros centras
     
  Tai bus devintasis Padėkos vakaras. O viskas  prasidėjo gana seniai  - 2006 metais. Mintis pagerbti ir Gerumo obuoliais apdalinti Seirijų bendruomenės žmones kilo niekad idėjų nestokojančioms Seirijų seniūnijos seniūnei Česlavai Šmulkštienei ir seniūnės pavaduotojai 
Linai Sakalauskienei. 
  Per visus šiuos metus įteikta per 120 Gerumo obuolių. Jais apdovanoti žmonės, kasdieniniais darbais puošiantys savo kraštą, rūpesčiu ir geranoriškumu besidalijantys su aplinkiniais, aktyvūs bendruomenės nariai ir rėmėjai, įvairių įstaigų ir organizacijų atstovai, padėję įgyvendinti Seirijams svarbius projektus. Tradiciškai vakaruose dalyvauja daug garbių svečių:dvasininkų, rajono valdžios atstovų ir kraštiečių,  savo darbais garsinančių Seirijus.
   Padėkos vakarų dalyvius linksmino ansamblis "Ainiai", operos solistai Rasa Juzukonytė ir Deividas Staponkus, dainininkės Birutė Dambrauskaitė ir Lina Urnikytė, Kauno muzikinio teatro solistų "Baritonų trio", styginių kvartetas, eiles skaitė aktorius Antanas Šurna.
   Kiekvieną kartą visi kviečiami Gerumo vakarienei.
   Kartu prisiminkime  jau vykusių vakarų akimirkas.
    Nuotraukomis iš savo archyvo pasidalino ir apie Padėkos vakarus papasakojo Lina Sakalauskienė.
    Apie 2011 m. vykusį renginį galite paskaityti čia


2014 m. lapkričio 6 d., ketvirtadienis

Viešnagė

                   JAUKUS VAKARAS SOSTINĖJ


Antanas Kudzys
Romas Sadauskas
  Kaip ir žadėjom: dalinamės lauktuvėmis. Iš pačioje sostinės širdyje, Vilniaus senamiestyje, esančių Vilniaus mokytojų namų parvežėm. Dalyvavom ten pakviesti renginio "Viešnagėn pas Vilniaus dzūkulius" organizatorių. Vietoj  pusantros planuotos net tris valandas vykęs renginys tikrai neprailgo. Mokytojų namų svetainė vos sutalpino visus norinčius: ir žemiečius, ir šiaip mylinčius bei prisimenančius Seirijus. Visas vakaras buvo skirtas knygos "Seirijų praeitis ir dabartis" I dalies pristatymui. Vakarą pradėjo tikras dzūkas nuo Kapčiamiesčio, kultūros darbuotojas ir poetas Juozas Žitkauskas ,o vedė knygos sudarytoja, Seirijų apylinkėse anksčiau gyvenusi, lituanistė Lionė Lapinskienė, kuri paklausta kaip kilo mintis suguldyti Seirijų istoriją knygos puslapiuose atsakė paskaitydama knygos nugarėlėje įspaustus žodžius: "Nuo Vaikystės kalvos vieną ramų rugpjūčio vakarą pažvelgiau į 500 metų istoriją turinčius SEIRIJUS, įsikūrusius septynių kelių vingiuose ir įspūdingų ežerų glėby, kilo mintis ne vieną dešimtį šiame krašte gimusių, užaugusių ar gyvenusių žmonių pakviesti susitikti knygos puslapiuose..." 
Juozas Adomonis
   Vakare dalyvavo ir savo prisiminimais dalinosi  žmonės, lyg nužengę iš knygos puslapių: profesorius keramikas Juozas Adomonis, rašytojas Romas  Sadauskas, akademikas Antanas Kudzys, daug kitų Seirijų kraštui svarbių žmonių. Seirijų gimnaziją gražiai pristatė jos direktorė Žita Ščerbetkienė. Buvo dalinamasi ne tik prisiminimais. Susirinkusiems dainavo Danielius Sadauskas, akomponavo kompozitorė Jūratė Baltramiejūnaitė.
 Seirijiškiai nuvažiavo ne tuščiomis. Gerą nuotaiką susirinkusiems dovanojo gimnazijos mergaičių ansamblis bei kantri šokių grupė, kultūros namų moterų vokalinis ansamblis "Šilas" ir tris dešimtmečius gyvuojantis moterų etnografinis ansamblis.