2017 m. gruodžio 7 d., ketvirtadienis

Sportas
GREITŲJŲ ŠAGHMATŲ TURNYRAS   
M. UNGURAIČIUI ATMINTI                             


          Turnyre dalyvavo 65 šachmatininkai iš Seirijų, Noragėlių, Krikštonių, Lazdijų, Alytaus, Luksnėnų, Birštono, Druskininkų, Raudondvario ir Kauno. Tarp jų - 15 mokytojo M. Unguraičio mokinių.  Varžyboms teisėjavo  tarptautinės kategorijos teisėjas Donatas Vaznonis iš Kauno. Turnyro direktorė – Janina Kaminskinė. Turnyrą organizuoti padėjo Lazdijų rajono savivaldybė, Lazdijų sporto centras, Seirijų  miestelio bendruomenė,  Seirijų A. Žmuidzinavičiaus gimnazija,  Seirijų kultūros namai, Lazdijų savivaldybės Tarybos narė J. Juodzevičienė.                                                                                                                             
Lazdijų rajono savivaldybės mero patarėjas Jonas Gudžiauskas  pasveikino  varžybų dalyvius ir įteikė treneriams bei organizatoriams suvenyrinius krepšelius.
                  Lazdijų sporto centrui atstovavo Remigijus Paulionis. SC įsteigė taurę ir 6 medalių komplektus ir diplomus, kuriuos Remigijus ir įteikė šiems dalviams:
Turnyras A
-         merginos iki 17 metų   ( I v.- Aušra Plutaitė, Kaunas; II v.- Adrijana Bencevičiutė, Druskininkai; III v. – Monika Zorūbaitė, Seirijai).
-         vaikinai iki 17 metų  ( I v.- Karolis, Jukšta, Kaunas; II v.- Paulius Pluta, Kaunas; III v. – Benas Skripkiūnas, Alytus).
-         moterys ( I v.- Danutė Urbanavičiūtė, Birštonas; II v.- Dalia Janulionytė, Seirijai; III v. – Aušra Plutaitė, Kaunas).
-         Absoliutūs turnyro nugalėtojai ( Taurė ir I v.- Rytis Šalenga, Druskininkai; II v.- Rimantas Žebelis, Alytus; III v. – Valdas Kamandulis, Alytus).
Turnyras B
-         mergaitės ( I v.- Juta Januškaitė, Druskininkai; II v.- Neda Žuvininkaitė, Birštonas; III v. – Goda Petraitytė, Alytus).
-         berniukai ( I v.- Martin Kiseliauski, Druskininkai; II v.- Nojus Kudarauskas, Alytus; III v. - Žilvinas Muliuolis, Seirijai).                                                                      
  Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazija įsteigė taurę ir 2 diplomų komplektus Mindaugo Unguraičio mokiniams:
-         nugalėtojai (  taurė ir I v.- Vytas Jurčiukonis, Raudondvaris; II v.- Juozas Ramanauskas, Seirijai; III v. – Algis Kisielius, Seirijai).
-         moterys (I v.- Dalia Janulionytė, Seirijai; II v.- Odeta Petraitienė, Alytus; III v. – Jūratė Juodzevičenė  , Seirijai).
Lazdijų r. savivaldybės tarybos narė Jūratė Juodzevičienė įsteigė it įteikė prizus trims jauniausiems dalyviams, gimusiems 2010 metais,  ir vienam vyriausiam žaidėjui, gimusiam 1932-aisias.

AČIŪ visiems rėmėjams už pagalbą: Seirijų kultūros namams  ir direktorei Germinai Ptašnykienei – už patalpų paruošimą ir šiltą priėmimą; Seirijų seniūnijai – už kanceliarines priemones ir viešinimą; Arūnui Žėkui – už šachmatų ir laikrodžių komplektų nuomą. Audriui Šmulkščiui, Danutei ir Petrui Jurkevičiams, UAB „Viligitra“ – už vaišes.
                                                 Organizatorių informacija.


2017 m. lapkričio 22 d., trečiadienis

Renginys

Seirijuose vyko dvyliktasis gerumo vakaras


Šeštadienį Seirijų kultūros namuose vyko  padėkos vakaras, kurio metu išdalinti Gerumo obuoliai aktyviausiems Seirijų seniūnijos gyventojams, labiausiai prisidedantiems prie savo krašto puoselėjimo. Renginyje dalyvavo  Lazdijų rajono savivaldybės meras Artūras Margelis su žmona Lina, savivaldybės administracijos direktorius Gintautas Salatka, savivaldybės tarybos nariai Jūratė Juodzevičienė ir Ričardas Dulskas, Lietuvos Respublikos seimo narys Zenonas Streikus, Lazdijų dekanato dekanas Metelių parapijos klebonas kanauninkas Vytautas Prajara, Seirijų parapijos klebonas Sigitas Bitkauskas, krašto verslininkai ir bendruomenės rėmėjai.


Lazdijų rajono meras A. Margelis džiaugėsi kasmetiniu padėkos vakaru skirtu Seirijų krašto žmonėms. Jis teigė, kad Seirijų krašto bendruomenėje gausu žmonių, kurie puoselėja savo kraštą. „Tik gerų žmonių pastangų dėka galime nuveikti didelius darbus ir pasiekti puikių rezultatų“ – sakė Lazdijų rajono meras A. Margelis. Jis teigė, jog savo valstybę bei kraštą puoselėti turi kiekvienas žmogus. Lazdijų rajono savivaldybės meras A. Margelis padėkojo organizatoriams už puikų renginį ir visiems palinkėjo šilto ir jaukaus vakaro. Į šventę meras A. Margelis atvyko su dovana – nešiojamąjį kompiuterį jis įteikė Viktorijai Tamkevičiūtei. Jos šeimai šie metai buvo nelengvi, o mergina į šventę atvyko tiesiai iš Kauno klinikų.


Šventėje gerumo obuoliai įteikti bibliotekininkėms Gitanai Baležentienei ir Ginai Ramanauskienei, už darbštumą, nuoširdumą ir atsidavimą puoselėjant Seirijų miestelį Beatai Raubonaitienei, Gemai Zorūbienei bei Violetai Žilinskienei, už nuoširdžią pagalbą rūpestį ir globą vienišiems žmonėms Aldonai Jasinskienei bei Vytautui Kalvinskui, už tradicinės, katalikiškos šeimos puoselėjimą Dianai ir Arūnui Berškiams bei Vilijai ir Virginijui Žekevičiams.


Gerumo obuoliai įteikti Lazdijų rajono merui A. Margeliui, UAB „Alkesta“ generalinio direktoriaus pavaduotojui Eugenijui Palavinskui ir statybos direktoriui Vytarui Vaikšnorui už įgyvendintą projektą tiesiant kelią per Žagarių kaimą. „Žagarių kelio asfaltas yra tikra šimtmečio dovana mums visiems“ – dėkodama sakė Seirijų seniūnė Česlova Šmulkštienė.


Susirinkusius lietuviškomis dainomis šildė ansamblis „Ainiai“, kurių koncertą padovanojo Lazdijų rajono savivaldybė. Po iškilmingo renginio visi buvo pakviesti tradicinei, šventinei Gerumo  vakarienei. 


                                                      Lazdijų savivaldybės informacija